ul. Madalińskiego 6/8

02-513 Warszawa

tel. (22) 564 93 95, 564 93 96, 564 93 98 

fax. (22) 564 86 72

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Strony/default.aspx

ul. Madalińskiego 6/8

02-513 Warszawa

tel. (22) 564 93 95, 564 93 96, 564 93 98 

fax. (22) 564 86 72

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/Strony/default.aspx

 • ANALIZA DANYCH - BIG DATA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy. Dają zaawansowaną wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Analiza danych - big data jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku ekonomia dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Studia na tym kierunku umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. Studia te przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, fizyka, ekonomia
  • Matematyka lub fizyka
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku finanse i rachunkowość, dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. 

  Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy kierunkowej, która pogłębia znajomość zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym instytucji finansowych), ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych na podstawie wyników analiz finansowych i badań, oraz wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego. Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów i rachunkowości oraz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, ekonomia lub fizyka
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku dostarczają wiedzy i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. Absolwenci rozumieją globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz umieją ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. Rozumieją wymagania związane ze współpracą transnarodową i działalnością marketingową, przed jakimi stoją organizacje funkcjonujące na arenie międzynarodowej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, WOS, ekonomia, fizyka
  • Matematyka lub fizyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na tym kierunku dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz kanonu wiedzy z zakresu metod ilościowych w ekonomii i systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna tego kierunku obejmuje też przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, informatyki i demografii. W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden jest nakierowany na metody ilościowe w ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wos, ekonomia, fizyka
  • Matematyka lub fizyka
  • Język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne jest złożenie wymaganych dokumentów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

szpak Ocena

Jestem na europeistyce, którą wybrałem z przypadku, ale jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że te kilka lat studiów mi się opłaci. Instytucje eurpejskie --> szpaku nadchodzi.