• ANALIZA DANYCH - BIG DATA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia na tym kierunku kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania danych z różnych źródeł oraz ich analizy. Dają zaawansowaną wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty analizy danych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, firmach ubezpieczeniowych i telekomunikacyjnych, administracji publicznej oraz centrach badawczych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku ekonomia dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów II stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. Studia przygotowują także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

  Studia na tym kierunku umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. Studia te przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMICZNA ANALIZA PRAWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomiczna analiza regulacji​

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na tym kierunku dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz kanonu wiedzy z zakresu metod ilościowych w ekonomii i systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna tego kierunku obejmuje też przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, informatyki i demografii. W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w jednym z dwóch profilów kształcenia.

  Jeden jest nakierowany na metody ilościowe w ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonometria stosowana
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • Metody analizy decyzji ​
  • Metody ilościowe w finansach
  • Statystyka i demografia
  • Statystyka stosowana
  • Wprowadzenie do metod akturialnych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • Statystyka stosowana
  • Badania marketingowe i analizy rynku
  • Ekonometria
  • Inwestycje finansowe
  • Metody akturialne
  • Modele i metody decyzyjne
  • Modelowanie ekonometryczne w biznesie
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonometria stosowana
  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • Metody analizy decyzji ​
  • Metody ilościowe w finansach
  • Statystyka i demografia
  • Statystyka stosowana
  • Wprowadzenie do metod akturialnych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia matematyczna
  • Informatyka gospodarcza
  • Statystyka stosowana
  • Badania marketingowe i analizy rynku
  • Ekonometria
  • Inwestycje finansowe
  • Metody akturialne
  • Modele i metody decyzyjne
  • Modelowanie ekonometryczne w biznesie
  • Systemy informatyczne w zarządzaniu

  STUDIA I STOPNIA

  Postępowanie kwalifikacyjne polega na przyznaniu kandydatowi punktów kwalifikacyjnych w zależności od ocen: z czterech przedmiotów na świadectwie dojrzałości wybranych przez kandydata, po jednym spośród wymienionych w ramach poniższego zestawienia,; w przypadku studiów stacjonarnych w języku polskim – także z testu z wiedzy o przedsiębiorczości.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Opinie (1)

szpak Ocena odpowiedz

Jestem na europeistyce, którą wybrałem z przypadku, ale jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że te kilka lat studiów mi się opłaci. Instytucje eurpejskie --> szpaku nadchodzi.