• KONSTRUKCJE ALUMINIOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Absolwenci studiów podyplomowych „Konstrukcje aluminiowe” uzyskują szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji z aluminium. Studia pozwalają na zdobycie, poszerzenie i aktualizację wiedzy w zakresie właściwości aluminium i jego stopów, zasad projektowania konstrukcji zgodnie z Eurokodem 9, sposobów łączenia elementów aluminiowych z różnymi materiałami, wymagań akustycznych, termoizolacyjnych, hydroizolacyjnych i przeciwpożarowych, a także technologii i organizacji robót w konstrukcjach aluminiowo-szklanych. Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z zagadnieniami związanymi z projektowaniem stalowych konstrukcji pomocniczych, wspomaganiem projektowania przez badania doświadczalne oraz uczą się korzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Umiejętności praktyczne zdobywają podczas ćwiczeń oraz zajęć projektowych i laboratoryjnych, oraz poprzez możliwość kontaktu z praktykującymi inżynierami oraz wizyty plenarne u największych w kraju producentów konstrukcji aluminiowych.

    Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MOSTOWYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Absolwenci nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie utrzymania i zarządzania obiektami mostowymi, a w szczególności dotyczącą zasad wykonywania przeglądów obiektów mostowych, metod diagnostyki i identyfikacji uszkodzeń konstrukcji mostowych, systemów wspomagania gospodarki mostowej oraz zasad ich ewidencji. Absolwenci studiów spełniają wysokie wymagania zawodowe stawiane kadrze inżynierów w przemyśle budowlanym, mogą podjąć pracę na stanowiskach inżynierskich w jednostkach administracji drogowo-kolejowej oraz w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wykonywaniu inspekcji i przeglądów obiektów mostowych.

    Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: