• EKONOMIA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiada wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

  Studia II stopnia

  W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji i nauki prawne. Student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Umie trafnie dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekonomia społeczena brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski i język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   
   

  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ekonomia społeczna jest średnia ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • PRAWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent studiów posiadł wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym w dyscyplinie nauki prawne, nauki o polityce i administracji, czy ekonomia i finanse. Efekty, jakie osiągnął w procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także typowe dla dyscypliny nauk prawnych umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne.

  Postawa absolwenta cechuje się zwłaszcza prawidłowym postrzeganiem, identyfikowaniem i dążeniem do propagowania zasad ogólnie pojętej praworządności i sprawiedliwości społecznej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia służby w organach państwa na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa i wymagających tym samym posiadania wiedzy prawniczej, prawidłowo ocenia uniwersalne wartości moralne i kieruje się nimi.

  Absolwent posiadł profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności poszerzone umiejętności urzędnicze, posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz wykładnią prawniczą. Umiejętnie identyfikuje problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej, potrafi je rozwiązywać, zarówno z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa, jak i z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej oraz wrażliwości społecznej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia Jednolite Magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia stacjonarne magisterskie na kierunku Prawo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia lub WOS

  W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów decydować będzie kryterium dodatkowe: język obcy nowożytny (P lub R).


  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Ika Ocena

Cześć przyszli/potencjalni studenci! Jako studentka weteranka chciałabym Wam mocno polecić pójście na ekonomię społeczną. Jeśli tylko lubicie działać, poznawać ciekawe osóbki, sprawdzić się w praktyce, to serdecznie polecam uwadze. :) Dodatkowo atmosfera studiowania jest bardzo przyjemna. :) Ja np. zupełnie nie jestem dobra w ekonomie, ale już w ekonomie społeczną to bardziej. Ciekawe połączenie tych dwóch światów. Świata liczb i świata działań społecznych. Myślę, że niejeden znajdzie coś dla siebie na tym kierunku.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: