• EKONOMIA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia I stopnia

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna uzyskuje wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji oraz nauki prawne. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia społeczna posiada wszechstronną i aktualną wiedzę na temat funkcjonowania społecznej gospodarki rynkowej. Potrafi poruszać się w obszarze wyznaczonym przez rynek, społeczeństwo obywatelskie i demokratyczne państwo z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Zna i potrafi wykorzystywać komplementarne formy prowadzenia działalności gospodarczej, nastawione dodatkowo na realizację celów społecznych, wobec rozwiązań czysto komercyjnych.

  Studia II stopnia

  W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia społeczna student kształci się w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji i nauki prawne. Student uzyskuje wiedzę pozwalającą na ocenę zjawisk i procesów w perspektywie ekonomicznej i społecznej. Potrafi posługiwać się regułami analitycznego rozumowania i logicznego wnioskowania. Umie trafnie dobierać argumenty, zajmować i uzasadniać swoje stanowisko. Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi ekonomii społecznej na wykorzystanie metod i narzędzi potrzebnych do przygotowania i realizacji projektów społecznych, zgodnie z interesami społeczności lokalnej i potrzebami rynku pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na podstawie listy rankingowej ocen średnich ze studiów I stopnia (średnia arytmetyczna obliczana na podstawie wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych przez kandydata z egzaminów i zaliczeń wszystkich przedmiotów we wszystkich terminach; bez oceny z egzaminu dyplomowego i bez oceny uzyskanej na dyplomie).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwent studiów posiadł wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym w dyscyplinie nauki prawne, nauki o polityce i administracji, czy ekonomia i finanse. Efekty, jakie osiągnął w procesie kształcenia obejmują poza wiedzą, także typowe dla dyscypliny nauk prawnych umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne.

  Postawa absolwenta cechuje się zwłaszcza prawidłowym postrzeganiem, identyfikowaniem i dążeniem do propagowania zasad ogólnie pojętej praworządności i sprawiedliwości społecznej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia służby w organach państwa na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa i wymagających tym samym posiadania wiedzy prawniczej, prawidłowo ocenia uniwersalne wartości moralne i kieruje się nimi.

  Absolwent posiadł profesjonalny warsztat prawniczy, w tym w szczególności poszerzone umiejętności urzędnicze, posługuje się regułami logicznego rozumowania oraz wykładnią prawniczą. Umiejętnie identyfikuje problemy prawne i sprawnie, zgodnie z regułami sztuki prawniczej, potrafi je rozwiązywać, zarówno z wykorzystaniem doktryny i orzecznictwa, jak i z zachowaniem zasad odpowiedzialności zawodowej oraz wrażliwości społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (1)

Ika Ocena

Cześć przyszli/potencjalni studenci! Jako studentka weteranka chciałabym Wam mocno polecić pójście na ekonomię społeczną. Jeśli tylko lubicie działać, poznawać ciekawe osóbki, sprawdzić się w praktyce, to serdecznie polecam uwadze. :) Dodatkowo atmosfera studiowania jest bardzo przyjemna. :) Ja np. zupełnie nie jestem dobra w ekonomie, ale już w ekonomie społeczną to bardziej. Ciekawe połączenie tych dwóch światów. Świata liczb i świata działań społecznych. Myślę, że niejeden znajdzie coś dla siebie na tym kierunku.


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite: