ul. Ingardena 4

30-060 Kraków, 

Tel. 12 662 66 00

Fax: 12 662 66 06

E-mail: inow@ap.krakow.pl

ul. Ingardena 4

30-060 Kraków, 

Tel. 12 662 66 00

Fax: 12 662 66 06

E-mail: inow@ap.krakow.pl

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów pedagogika

  Studia I stopnia

  Uzyskany tytuł zawodowy (licencjat) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika jest przygotowanie absolwentów do pracy w różnych obszarach działalności edukacyjnej, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach (na wszystkich poziomach) i placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki społecznej oraz samozatrudnienia.

  Ważnym i znaczącym czynnikiem wzbogacającym pedagogiczne kompetencje absolwentów są specjalności, które wyraźnie konkretyzują kwalifikacje pedagogiczne i zawodowe. Uzyskany tytuł zawodowy (magistra) daje możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej oraz podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Społeczno-opiekuńcza
  • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)
  • Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska),
  • Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Społeczno-opiekuńcza
  • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień
  • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Społeczno-opiekuńcza i terapia pedagogiczna (nauczycielska)
  • Resocjalizacja z penitencjarystyką (nauczycielska),
  • Edukacja dorosłych z coachingiem (nauczycielska)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów, średnia ocen ze studiów I-go stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)