• PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów pedagogika specjalna

  Cel studiów

  Dostarczenie w oparciu o efekty uczenia się pogłębionej, uporządkowanej wiedzy pedagogicznej umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania, opieki i terapii osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

  Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, dokonywania diagnozy, projektowania sytuacji edukacyjnych, rozwijanie umiejętności badawczych.
  Kształtowanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikatywność, poszanowanie autonomii i podmiotowości w relacjach z osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, otwartość, refleksyjność, twórcze podejście do rozwiązywania problemów, odpowiedzialność.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
  • Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
  • Logopedia
  • Terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów – przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)