ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. +48 12 662 7820

fax: +48 12 662 7822

e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

tel. +48 12 662 7820

fax: +48 12 662 7822

e-mail: instytut.biologii@up.krakow.pl

 • BIOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka o profilu ogólnoakademickim jest nabycie wiedzy z zakresu biologii matematyki, fizyki i chemii przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań bioinformatycznych. Ponadto nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki.

  Kierunek umożliwia pozyskanie kompetencji w nowoczesnej i rozwijającej się dziedzinie będącej na pograniczu osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent bioinformatyki będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka jest średnia wyników z egzaminu maturalnego; przedmioty preferowane: biologia, fizyka, matematyka lub informatyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  • wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm – środowisko;
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych;
  • wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Biologia jest średnia wyników z egzaminu maturalnego; przedmioty preferowane: biologia.

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biologia jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII Stopień: I REKRUTACJA

  Studia Chemia-Nauczyciel chemii będą prowadzone w ramach projektu „Kompetentny Nauczyciel – Mistrz i Wychowawca” wspieranego i promowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021. Studia są szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela chemii i dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego.

  Oparte są o zasady „zielonej chemii” i nowoczesne metody kształcenia. Absolwent tego kierunku zdobywa odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz kwalifikacje do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej. Dodatkowo będzie miał możliwość podjęcia pracy np. w muzeach, centrach nauki oraz innych jednostkach zajmujących się edukacją pozaformalną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Chemia - nauczyciel chemii jest średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana chemia, matematyka (R)

   

  Dowiedz się więcej

 • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I REKRUTACJA

  Cel studiów

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o zjawiskach i procesach przyrodniczych obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach organizacji życia;
  • ukształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
  • wyrobienie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;
  • ukształtowanie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii przyrodniczych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów; przedmioty preferowane - biologia, chemia, geografia, fizyka.

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ODNOWA BIOLOGICZNA Stopień: II REKRUTACJA

  Cel studiów

  • Nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych;
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod służących poprawie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji;
  • ukształtowanie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi, przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnowa biologiczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: