ul. Podchorążych 2, pok. 179, Kraków

tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72

wydzialsztuki.up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2, pok. 179, Kraków

tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72

wydzialsztuki.up.krakow.pl

 • ART & DESIGN Stopień: II REKRUTACJA

  Cel studiów

  Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w obszarze szeroko pojętej twórczości artystycznej na polu sztuk pięknych oraz sztuk projektowych. Przygotowanie do wykonywania prac z zakresu technologii tradycyjnych i współczesnych, również w dyscyplinach pokrewnych z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Posługiwanie się pełnym spektrum klasycznych i najnowszych form ekspresji artystycznej i narzędzi współczesnego projektowania.

  Świadomość aktualnych zagadnień kultury i sztuki. Aktywne uczestniczenie w bieżącym dyskursie artystycznym. Zdobycie gruntownej i szerokiej wiedzy w zakresie teorii i historii sztuki. Uzyskanie rozumienia złożonego charakteru procesów kulturowych, znaczenia twórczości indywidualnej, struktur instytucji edukacyjnych i kulturalnych, nabycie umiejętności współpracy z różnymi odbiorcami w ramach szerokiej gamy publicznych i niepublicznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

  Przygotowanie do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz do podejmowania działań zespołowych w obszarze sztuk pięknych i sztuk projektowych. Uczestnictwo w rynku sztuki oraz w rynkach usług projektowych, kulturalnych i edukacyjnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Art & design jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz przeglądu prac.

   

  Dowiedz się więcej

 • DESIGN Stopień: I REKRUTACJA

  Kierunek Design przygotowuje absolwentów do wykonywania zawodu projektanta produktu obejmując takie aspekty projektowania jak: projektowanie prospołeczne, prorynkowe oraz specjalne (dotyczące osób lub przestrzeni o specjalnych uwarunkowaniach jak, niepełnosprawności, czy specjalne jednostki edukacyjne itp.).

  Dotyczy to zagadnień związanych z wizualnymi i funkcjonalnymi aspektami projektowania Studia zapewniają wiedzę z zakresu historii sztuki i designu oraz współczesnych trendów w projektowaniu produktu. Absolwent zdobywa fachową wiedzę uwzględniającą zasady ergonomii przy znajomości antropometrii z elementami anatomii oraz psychofizjologii widzenia. Celem studiów jest również rozwijanie, dzięki odpowiednim zadaniom oraz eksperymentom materiałowo-technologicznym, kreatywności niezbędnej przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań niezbędnych w pracy projektanta.

  Podczas studiów na kierunku Design student opanowuje i doskonali umiejętności warsztatowe, zarówno ogólnoplastyczne jak i zawodowe. Ukończenie studiów pozwala absolwentom aktywnie uczestniczyć we współczesnych procesach społecznych, ponieważ studia zapewniają wiedzę rozszerzoną o kontekst społeczny, humanistyczny i psychologiczny, co rozwinie ich niezależność i odpowiedzialność. Kierunek Design daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług projektowych lub pracy w oparciu o model projektant – producent.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Design jest świadectwo maturalne, przegląd portfolio i egzamin praktyczny: rysunek i zadanie projektowe.

   

  Dowiedz się więcej

 • GRAFIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia I stopnia

  Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Studia zapewniają zdobycie wiedzy ogólnohumanistycznej kształtującej świadomość twórczą i kompetencje zawodowe.

  Studia łączą tradycję z nowoczesnością i oferują naukę klasycznych warsztatowych technik graficznych (druk wklęsły, płaski, wypukły i sitodruk) oraz współczesnych technik cyfrowych (obraz cyfrowy, realizacje multimedialne), projektowania graficznego, grafiki edytorskiej. Ponadto studia rozwijają zdolności kreacyjne i sprawność warsztatową w dziedzinie ilustracji, komiksu, storyboardu, fotografii i rysunku (klasycznego i narracyjnego). Celem studiów jest również zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej historii sztuki, grafiki warsztatowej, fotografii, dizajnu oraz wprowadzenie w zasady autopromocji.

  Studia II stopnia

  Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej oraz projektowej w: wydawnictwach, agencjach graficznych, telewizji, instytucjach wystawienniczych, instytucjach kulturalnooświatowych, galeriach sztuki. Absolwent w swych działaniach wykazuje się inwencją i kreatywnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Grafika jest świadectwo maturalne; egzamin wstępny: I etap – rozmowa kwalifikacyjna i przegląd prac, II etap – egzamin praktyczny (rysunek, ilustracja fragmentu tekstu, zadanie projektowe).

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Grafika jest przegląd prac kandydata.

  Dowiedz się więcej

   

 • KOMUNIKACJA WIZUALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Celem studiów jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu komunikacji wizualnej, a przez to przygotowanie do praktyki twórczego projektowania zorientowanego na przekaz treści w obszarach: projektowanie identyfikacji wizualnych, projektowanie publikacji, projektowanie informacji, projektowanie interfejsów ekranowych, projektowanie opakowań i prezentacji produktów.

  Zagadnienia studiów koncentrują się wokół projektowania dwuwymiarowego (2D) szczególnie w aspektach: estetycznym i komunikacyjnym. Celem studiów jest kształtowanie indywidualnej postawy i świadomości twórczej, a także przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej, oraz umożliwienie im rozpoczęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku komunikacja wizualna jest świadectwo maturalne, egzamin praktyczny: zestaw zadań rysunkowo-projektowych, rozmowa kwalifikacyjna.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: