Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • ACCA-UEK: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rachunkowość finansowa UEK - ACCA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Dzięki kwalifikacji ACCA rozwiniesz umiejętności niezbędne na takich stanowiskach, jak: Członek zarządu ds. finansowych (CFO) Kontroler finansowy Analityk biznesowy Audytor Specjalista ds. controllingu Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Manager ds. planowania i analiz Manager ds. raportowania Dyrektor ds. ryzyka Dyrektor finansowy.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALITYK FINANSOWY CFA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Analityk Finansowy CFA realizowane są we współpracy ze stowarzyszeniem CFA Society Poland. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości, zarządzania ryzykiem, instrumentów pochodnych, zarządzania inwestycjami finansowymi oraz standardów sprawozdawczości finansowej, które pozwolą na skuteczne przygotowanie do egzaminów CFA Level I.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ANALIZA DANYCH NA RYNKACH FINANSOWYCH Z PAKIETEM R - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są w głównej mierze pracownicy instytucji finansowych, spółek inwestycyjnych, przedsiębiorstw, inwestorzy giełdowi, a także pracownicy naukowi zamierzający prowadzić badania naukowe z wykorzystaniem metod ilościowych.
  Celem studiów jest nabycie wiedzy z zakresu empirycznych metod stosowanych w analizie sytuacji na rynkach finansowych, a także wykształcenie praktycznych umiejętności pozyskiwania przetwarzania danych oraz modelowania i prognozowania procesów ekonomicznych i finansowych w środowisku R.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BANKOWOŚĆ I FINANSE CYFROWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych “Bankowość i finanse cyfrowe” jest przygotowanie wysokiej jakości specjalistów do pracy w spółkach z sektora FinTech, bankach komercyjnych i spółdzielczych,  instytucjach kredytowych, instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego, firmach outsourcingowych i pozostałych instytucjach finansowych w Polsce. Studia przygotowują również do pracy w sektorze bankowym na terenie całej Unii Europejskiej. W trakcie studiów słuchacze otrzymają aktualną wiedzę na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków, na polskim i europejskim rynku finansowym, oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Dodatkowo studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu finansów cyfrowych – m.in. zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją jak również innowacyjnych modeli biznesowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • BANKOWOŚĆ: EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów studiów finansowych/ekonomicznych, zainteresowanych pracą w polskich i europejskich instytucjach finansowych. Szczególną grupą odbiorców są pracownicy sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, jak również certyfikowanego konsultanta ds. finansowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • CIMA-UEK: RACHUNKOWOŚĆ MENEDŻERSKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. W szczególności oferta studiów skierowana jest do kadry zarządzającej, specjalistów rachunkowości zarządczej, analityków finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów finansowych, controllerów, pracowników działów controlingu oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem szeroko rozumianej rachunkowości w zarządzaniu.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADCA DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Doradca do spraw ochrony środowiska realizowane przy Katedrze Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie stanowią odpowiedź na potrzebę wykształcenia wysoko wykwalifikowanych menedżerów – specjalistów w swojej dziedzinie, rozumiejących zarówno procesy kształtujące środowisko przyrodnicze, jak i prawne, ekonomiczne i społeczne mechanizmy, które wpływają na postawy i działania przedsiębiorców oraz społeczeństwa, a które dotyczą ochrony środowiska naturalnego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jet przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, a także przygotowanie przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorcy do stosowania przepisów prawa podatkowego. Studia kierowane są dla osób, które chcą zdać egzamin państwowy na doradcę podatkowego, a także dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących samodzielnie rozwiązywać problemy wynikające ze stosowania prawa podatkowego, oraz dla pracowników komórek rachunkowo-podatkowych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI EUROPEJSKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OGÓLNYM ROZPORZĄDZENIU O OCHRONIE DANYCH (RODO) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO DEWELOPERSKIE I LOKALOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO I PRAKTYKA KONSULARNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i praktyki konsularnej oraz elementów dyplomacji. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji konsularnych, przygotowując absolwenta do kariery w służbie konsularnej (oraz w dyplomacji). Może być także wykorzystana przy wykonywaniu czynności niezwiązanych bezpośrednio z pracą w służbie zagranicznej. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO MEDYCZNE I OCHRONA ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Ochrona Zdrowia prowadzone są przy Katedrze Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Międzynarodowego Prywatnego. Obejmują specjalistyczne zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym łącząc elementy prawa, ubezpieczeń, finansów i etyki.

  Autorski program studiów uwzględnia zarówno aktualne zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego, w tym m.in. procedury związane z zakażeniami i epidemią oraz prawne konsekwencje ich stosowania, jak również nowości takie jak telemedycyna, e-wizyta, e-recepta i nowe technologie wykorzystywanych w ochronie zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO PRACY I PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Przekazywana podczas spotkań wiedza obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach oraz czyniąc go specjalistą w danej dziedzinie. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego” są adresowane głównie do osób pracujących w działach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek budżetowych i zakładów budżetowych. Studia są dedykowane również osobom, które w przyszłości chcą pracować w takich działach. Mogą być również atrakcyjne dla absolwentów wydziałów ekonomicznych i prawa.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza ekonomicznych i prawniczych zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę sektora prywatnego i publicznego, w szczególności jako radca prawny, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, audytu oraz pełniących funkcje kierownicze w działach finansowych podmiotów gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI DLA ZAWODÓW PRAWNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Rachunkowość i podatki dla zawodów prawniczych” są adresowane głównie do prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, syndyków, doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do objęcia tych funkcji i stanowisk. Na studia zapraszamy również absolwentów wydziałów prawa, jak i wszystkie osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • RACHUNKOWOŚĆ PODMIOTÓW LECZNICZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia są adresowane głównie do pracowników podmiotów leczniczych (szpitale, przychodnie) zajmujących się między innymi analizami finansowymi, budżetowaniem czy wycenami procedur medycznych. Mogą być również interesujące dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, jak również osób zajmujących się nadzorem właścicielskim z poziomu urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy miast.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA UEK-ACCA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Katedra Rachunkowości Finansowej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) zaprasza na II edycję akredytowanych studiów podyplomowych: Rachunkowość finansowa UEK-ACCA.

  Program ACCA zapewnia kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

  Dowiedz się więcej

   

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA UEK PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe są adresowane głównie do osób planujących przystąpienie do egzaminów ACCA Strategic Professional. Celem studiów jest zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat sprawozdawczości finansowej MSSF, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz zarządzania strategicznego zgodnie ze światowymi standardami, które promuje międzynarodowa organizacja ACCA.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • STUDIA UEK PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW ACCA STRATEGIC PROFESSIONAL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • SYSTEMY LOGISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W PRAWIE I PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej w ujęciu interdyscyplinarnym, w odniesieniu do wiedzy ekonomicznej, zwłaszcza w obszarze rachunkowości i wyceny dóbr niematerialnych, w zakresie problematyki zarządzania własnością intelektualną oraz procesów komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. W ramach studiów szczegółowo zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu ochrony praw własności intelektualnej w ujęciu praktycznym, co pozwoli absolwentom kierunku nie tylko na zdobycie i pogłębienie wiedzy prawniczej ale także umiejętności komercjalizacji wiedzy i technologii. Studia prowadzi Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw sektora paliwowo-energetycznego" są adresowane w szczególności do pracowników przedsiębiorstw, instytucji administracyjnych, rządowych i naukowo-badawczych, działających w sektorze paliwowo-energetycznym. Oferta studiów skierowana jest zarówno do menedżerów, jak i specjalistów, zatrudnionych w działach finansowych, zarządzania ryzykiem, analiz rynkowych, zarządzania portfelem, optymalizacji, zakupów i sprzedaży oraz badań i rozwoju.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE GOSPODAROWANIEM ODPADAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Wyświetl więcejZwiń

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Adresatami studiów są pracownicy instytucji finansowych (tj. banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych), spółek inwestycyjnych, izb rozliczeniowych, departamentów finansowych oraz działów zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inwestorzy giełdowi.
  Program studiów bazuje na wymogach Global Association of Risk Professionals (GARP®), a tym samym umożliwia przygotowanie do egzaminów certyfikacyjnych i uzyskania tytułu Financial Risk Manager (FRM®), który jest powszechnie rozpoznawalny w branży finansowej i potwierdza wysokie kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

  Dowiedz się więcej

  Wyświetl więcejZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)