• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających spełnienie kryteriów awansu zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

  Ponadto istnieje możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania BHP w ramach egzaminu organizowanego przez TÜV NORD Polska dla uczestników studiów podyplomowych. Dotyczy to certyfikacji personelu w zakresie specjalisty, pełnomocnika lub audytora wewnętrznego BHP. Studia podyplomowe BHP na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej istnieją nieprzerwanie od 2005 roku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER INNOWACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Menedżera Innowacji” skierowane są głównie do absolwentów wyższych uczelni technicznych, ekonomicznych, osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz jednostkach badawczo-rozwojowych i instytucjach otoczenia biznesu, administracji samorządowej. Podstawowym celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania i wdrażania innowacji.

  Studia mają przygotować do realizacji zadań związanych z działalnością innowacyjną poprzez nabycie umiejętności stosowania istotnych metod i technik zarządzania innowacjami niezbędnych do skutecznej oceny systemu zarządzania działalnością innowacyjną oraz umożliwić rozpoznanie i zrozumienie zależności zjawisk i procesów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TECHNOLOGIA 5G - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych “Technologia 5G” zdobędzie następujące umiejętności i kompetencje:

  • Opanowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa informacji.
  • Podstawową umiejętność posługiwania się specjalistycznymi programami informatycznymi.
  • Potrafi wykonać analizę zagrożeń informacji
  • Rozumienie współczesne zagrożenia wymierzone w bezpieczeństwo informacji przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym
  • Potrafi działać pod presją czasu i stresu
  • Zdolność do samokształcenia w przedmiotowym obszarze

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie” skierowane są do osób zamierzających pełnić funkcję kierownika projektu. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy w obszarze Zarządzania projektami. Dzięki programowi studiów uczestnik będzie posiadał wiedzę oraz umiejętności pozwalające na przystąpienie do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D.

  Uczestnik studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania projektami oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych. W trakcie realizacji zajęć uczestnik zapoznaje się ze stosowanymi metodykami zarządzania projektami oraz ma możliwość konfrontacji z praktykami zarządzania projektami w różnych obszarach dziedzin gospodarki.

  Dzięki zrealizowanemu programowi studiów, uczestnicy powinni uzyskać umiejętność w zakresie zarządzania projektem, a w szczególności: planowania projektu, wykorzystania w procesie tworzenia planu projektu programu MS Project, analizy i oceny ryzyk związanych z planowanym projektem, monitorowania i przeglądu Projektu, zarządzania zespołem projektowym, umiejscowienia projektu w strukturze organizacyjnej, organizowania prac projektowych w firmie. Uczestnikowi przybliżone są etyczne oraz psychologiczne zasady funkcjonowania kierownika projektu.

  Ukazana jest jego rola w procesie zarządzania projektem oraz współpraca z innymi osobami. Absolwent zna zasady tworzenia i kierowania zespołem projektowym. Zapoznaje się z przyczynami konfliktów powstających podczas realizacji projektów oraz zna sposoby ich rozwiązywania. Dodatkowo, kładziony jest nacisk na rozpoznanie oraz kierowanie i zarządzanie otoczeniem projektu.

  Program studiów podzielony został na dwie części – w części pierwszej (semestr I) omawiane są kwestie dotyczące modeli oraz zasad zarządzania kierowania projektem, zaś w części drugiej (semestr II) zajęcia zostały skonstruowane w taki sposób, aby uczestnicy mogli dokonać wyboru specjalizacji w obszarze zarządzania projektami w przedsiębiorstwie (Moduł A) lub zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi (Moduł B)

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Zarządzanie własnością intelektualną w organizacjach” skierowane są do osób kadry kierowniczej (menadżerów) zarządzających własnością intelektualną w organizacjach. Celem tych studiów jest uzupełnienie i poszerzenie, a ewentualnie także nabycie wiedzy w obszarze zarządzania własnością intelektualną.

  Słuchacz studiów podyplomowych po ich ukończeniu ma wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań w obszarze zarządzania własnością intelektualną oraz uzupełnienie wiedzy z obszarów pokrewnych, w tym w szczególności regulacji praw własności intelektualnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (4)

Student logistyki Ocena odpowiedz

Kierunek Logistyka spoko. Polecam I potwierdzam praktycznosc

Emil Ocena odpowiedz

duża ilość zajęć praktycznych

Kasia Ocena odpowiedz

super wydzial

olek Ocena odpowiedz

najplepszy wydział na PŚ. polecam