ul. Mieszka I 61 C,

71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 162

fax 91 48 30 581

e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

ul. Mieszka I 61 C,

71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 162

fax 91 48 30 581

e-mail: biuro.rektora@cb.szczecin.pl

 • ACTIVE DIRECTORY Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę zarządzania usługami w Systemie Windows Server.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ANIMATOR CZASU WOLNEGO SENIORA Stopień: REKRUTACJA

  Uczestnik kursu pozna nowatorskie metody animacji i ciekawe formy pozwalające na niekonwencjonalne zorganizowanie czasu wolnego seniorów. Ukończenie kursu gwarantuje zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy niezbędnej do znalezienia ciekawych ofert zatrudnienia w charakterze animatora czasu wolnego seniorów, na przykład w hotelach na terenie Polski i za granicą.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ANIMATOR WOLNEGO CZASU Stopień: REKRUTACJA

  Uczestnik kursu pozna nowatorskie metody animacji, ciekawe gry i zabawy pozwalające na niekonwencjonalne zorganizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończenie kursu gwarantuje zdobycie umiejętności praktycznych i wiedzy niezbędnej do znalezienia ciekawych ofert zatrudnienia w charakterze animatora czasu wolnego, na przykład w hotelach zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ASP.NET - INTEGRACJA Z BAZĄ DANYCH Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • NET i aplikacje webowe – powtórka;
  • Bazy danych – wprowadzenie;
  • Wstęp do programowania obiektowego;
  • Projekt aplikacji;
  • Projekt bazy danych na potrzeby aplikacji;
  • Algorytm działania aplikacji;
  • Projekt klasy łączącej z bazą danych;
  • Tworzenie prostej aplikacji webowej zintegrowanej z bazą danych;
  • Tworzenie aplikacji webowej na bazie wzorców ze zintegrowaną bazą danych.

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych: gry, portale, sklepy, systemy zarządzające danymi, itp.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ASP.NET - PROGRAMOWANIE NA BAZIE PRZYKŁADÓW Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • NET i aplikacje webowe – wprowadzenie;
  • Podstawy składni języka Visual Basic;
  • Wstęp do programowania obiektowego;
  • Zdarzenia i kontrolki;
  • Projekt aplikacji;
  • Algorytm działania aplikacji;
  • Tworzenie prostej aplikacji webowej;
  • Tworzenie aplikacji webowej na bazie wzorców.

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się w prosty sposób tworzenia aplikacji internetowych: proste gry, portale, itp.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ASYSTENT RODZINY Stopień: REKRUTACJA

  Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz służy zmianie systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Szkolenie jest współorganizowane z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, dzięki temu gwarantuje uczestnikom kompleksową wiedzę w zakresie asystentury w rodzinie przekazaną przez profesjonalnie dobraną kadrę wykładowców-praktyków.

  Program opracowany został zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje uprawnienia do pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi mającymi kłopoty z prowadzeniem gospodarstwa domowego, mającymi problemy wychowawcze lub problemy wynikające z różnego rodzaju uzależnień.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AUTOPREZENTACJA I KREOWANIE WIZERUNKU Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestnika o sposobach kreowania własnego wizerunku, dostosowaniu narzędzi mediacji i negocjacji do konkretnych grup docelowych oraz mechanizmach manipulacji wrażeniem. Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności
  z zakresu doboru garderoby, gestykulacji, gospodarowania przestrzenią oraz wykorzystywania elementów aparycji, które potrzebne są do osiągnięcia założonego celu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • AUTOPREZENTACJA I KREOWANIE WIZERUNKU SENIORA Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestnika o sposobach kreowania własnego wizerunku oraz mechanizmach manipulacji wrażeniem. Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu doboru garderoby, gestykulacji, gospodarowania przestrzenią oraz wykorzystywania elementów aparycji, które potrzebne są do osiągnięcia założonego celu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • BEZPIECZEŃSTWO, TAKTYKA I TECHNIKA PROWADZENIA CZYNNOŚCI PROCESOWYCH: ZATRZYMAŃ, PRZESZUKAŃ I OGLĘDZIN Stopień: REKRUTACJA

  Podczas szkolenia przedstawione zostają metody planowania, przygotowania i realizowania czynności procesowych zatrzymań osób, przeszukań osób lub pomieszczeń oraz oględzin. Szczególny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo prowadzenia czynności oraz ich maksymalną efektywność.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • CCNA: NETWORK FUNDAMENTALS Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie przeznaczone dla osób które w przyszłości będą projektować, budować i administrować sieciami teleinformatycznymi. Szkolenie pozwoli im osiągnąć wiedzę na poziomie inżyniera IT i przygotuje do zdania egzaminu według standardów CISCO.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • CCNA: ROUTING PROTOCOL AND CONCEPT Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie przeznaczone dla osób które w przyszłości będą projektować, budować i administrować rozległymi i skomplikowanymi sieciami teleinformatycznymi. Szkolenie pozwoli im osiągnąć wiedzę na poziomie zaawansowanym inżyniera IT a także nauczy rozwiązywać problemy w zakresie konfiguracji urządzeń sieciowych i sieci teleinformatycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Podstawowy kurs dla administratorów systemu Windows Server.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DEPLOYING CISCO ASA FIREWALL FEATURES V2.0 Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych i ich zasobów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DIAGNOZA POTRZEB I EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH UCZNIÓW Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie skierowane do nauczycieli pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat metod diagnozy potrzeb uczniów i pomiaru ich osiągnięć szkolnych, a także czynników wpływających na efektywność zdobywania wiedzy przez dzieci i młodzież oraz nowoczesnych rozwiązań mających na celu podniesienie poziomu wyników sprawdzianów i egzaminów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA Stopień: REKRUTACJA

  Przekazanie wiedzy z zakresu psychopedagogicznych podstaw diagnozy i terapii trudności w uczeniu się, zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zapoznanie metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka. Zdobycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • DNS - WARSZTATY Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Zaawansowany kurs dla administratorów Systemu Windows Server.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • EWALUACJA UCZNIOWSKICH OSIĄGNIĘĆ UJĘTYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie z zakresu oceny osiągnięć uczniów wyznaczonych przez normy prawne, opisane w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”, w obowiązujących programach nauczania, standardach egzaminacyjnych oraz wewnątrzszkolnych systemach oceniania.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • EWOLUCJA STANDARDÓW BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLE STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest wzbogacenie wiedzy pracowników komórek odpowiedzialnych za planowanie, organizowanie i realizację zadań obronnych. Zakres kształcenia w sposób całościowy obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Całościowy materiał kursu zbieżny jest ze strategiami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO ) i Unii Europejskiej (UE).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INNOWACYJNOŚĆ W PRACY NAUCZYCIELA Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie z zakresu wprowadzania niekonwencjonalnych form i metod pracy nauczyciela, które pozwolą dzieciom na swobodę działania oraz ukształtują umiejętność dokonywania wyborów. Celem szkolenia, oprócz poznania nowatorskich sposobów pracy z dziećmi, jest pogłębianie wiedzy nauczycieli z zakresu kształtowania bezpieczeństwa i poczucia godności uczniów, możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju wszystkich dyspozycji poznawczych dzieci i młodzieży, w tym głównie zdolności twórczego myślenia.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INTRODUCING CISCO VOICE AND UNIFIED COMMUNICATIONS ADMINISTRATION Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące poznać i zdobyć praktykę w zakresie technologii VoIP i QoS.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INTRODUCTION TO INSTALLING AND MANAGING MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne za tworzenie i zarządzanie systemem wymiany poczty.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INŻYNIERIA WYMAGAŃ Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • Podstawowe definicje związane z inżynierią wymagań (aspekt stosowany) i jej miejsce w zarządzaniu projektem IT
  • Modele procesowe i procesy inżynierii wymagań
  • Identyfikacja wymagań (warsztat)
  • Specyfikacja wymagań (warsztat)
  • Analiza wymagań (warsztat)
  • Wizualizacja wymagań za pomocą notacji UML / SysML (Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, State Diagram)
  • Case study (warsztat)

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie specyfikacji przetargowej pod względem wymagań funkcjonalnych przyszłych rozwiązań IT, analitycy biznesowi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JAK SIĘ DOGADAĆ: KOMUNIKACJA MIĘDZY NAUCZYCIELAMI I RODZICAMI Stopień: REKRUTACJA

  Kurs „Jak się dogadać: komunikacja między nauczycielami i rodzicami”, przygotowany przez pedagoga, terapeutę i zarazem mediatora (w tym mediatora rodzinnego), pomoże nauczycielom oraz rodzicom udoskonalić metody komunikowania się, wspierania samego siebie i innych w codziennej komunikacji, a przede wszystkim wskaże sposoby takiego rozmawiania, które umożliwi skupienie się na tym, co dla obu stron najważniejsze: na dziecku. Na Waszym dziecku.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JAVA - INTEGRACJA Z BAZĄ DANYCH Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • JAVA – powtórka;
  • Bazy danych – wprowadzenie;
  • Wstęp do programowania obiektowego;
  • Projekt aplikacji;
  • Projekt bazy danych na potrzeby aplikacji;
  • Algorytm działania aplikacji;
  • Projekt klasy łączącej z bazą danych;
  • Tworzenie aplikacji konsolowych zintegrowanych z baza danych;
  • Tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym zintegrowanych z baza danych;
  • Dokumentacja aplikacji.

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące poznać pracę języka JAVA z bazami danych i tworzyć aplikacje zarządzające dużymi ilościami danych: gry, sklepy, systemy zarządzające danymi, itp.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JAVA - PROGRAMOWANIE NA BAZIE PRZYKŁADÓW Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • JAVA – wprowadzenie;
  • Podstawy składni języka JAVA;
  • Wstęp do programowania obiektowego;
  • Projekt aplikacji;
  • Algorytm działania aplikacji;
  • Tworzenie aplikacji konsolowych;
  • Tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym;
  • Dokumentacja aplikacji.

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące poznać zasady programowania w języku JAVA. Osoby chcące w szybki i łatwy sposób nauczyć się języka, który pozwoli im tworzyć aplikacje (gry, narzędzia, itp.) na różne platformy sprzętowe: komputery, tablety, smartfony i td.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK ANGIELSKI Stopień: REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest obowiązkowa. Posługiwanie się biegle jakimkolwiek językiem zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kursy językowe skierowane są do osób chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje. Grupy szkoleniowe mogą mieć wymiar standardowy: 8-12 osobowe lub ekskluzywny 6-7 osobowe. Dla grup zorganizowanych specjalna zniżka – 10%. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy zwiększyliśmy ofertę szkoleń językowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK DUŃSKI Stopień: REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest obowiązkowa. Posługiwanie się biegle jakimkolwiek językiem zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kursy językowe skierowane są do osób chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje. Grupy szkoleniowe mogą mieć wymiar standardowy: 8-12 osobowe lub ekskluzywny 6-7 osobowe. Dla grup zorganizowanych specjalna zniżka – 10%. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy zwiększyliśmy ofertę szkoleń językowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK HISZPAŃSKI Stopień: REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest obowiązkowa. Posługiwanie się biegle jakimkolwiek językiem zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kursy językowe skierowane są do osób chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje. Grupy szkoleniowe mogą mieć wymiar standardowy: 8-12 osobowe lub ekskluzywny 6-7 osobowe. Dla grup zorganizowanych specjalna zniżka – 10%. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy zwiększyliśmy ofertę szkoleń językowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK NIEMIECKI Stopień: REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest obowiązkowa. Posługiwanie się biegle jakimkolwiek językiem zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kursy językowe skierowane są do osób chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje. Grupy szkoleniowe mogą mieć wymiar standardowy: 8-12 osobowe lub ekskluzywny 6-7 osobowe. Dla grup zorganizowanych specjalna zniżka – 10%. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy zwiększyliśmy ofertę szkoleń językowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK NORWESKI Stopień: REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest obowiązkowa. Posługiwanie się biegle jakimkolwiek językiem zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kursy językowe skierowane są do osób chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje. Grupy szkoleniowe mogą mieć wymiar standardowy: 8-12 osobowe lub ekskluzywny 6-7 osobowe. Dla grup zorganizowanych specjalna zniżka – 10%. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy zwiększyliśmy ofertę szkoleń językowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • JĘZYK ROSYJSKI Stopień: REKRUTACJA

  Znajomość języka obcego w dzisiejszych czasach jest obowiązkowa. Posługiwanie się biegle jakimkolwiek językiem zwiększa szansę na znalezienie dobrze płatnej pracy. Kursy językowe skierowane są do osób chcących poszerzyć lub zdobyć nowe kwalifikacje. Grupy szkoleniowe mogą mieć wymiar standardowy: 8-12 osobowe lub ekskluzywny 6-7 osobowe. Dla grup zorganizowanych specjalna zniżka – 10%. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy zwiększyliśmy ofertę szkoleń językowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KIEROWNIK WYCIECZEK SZKOLNYCH Stopień: REKRUTACJA

  Kurs realizowany jest w ciągu 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Uczelni i kończą się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach MEN, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji kierownika wycieczek szkolnych. Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra wykładowców SSW CB.

  Słuchacze w szczególności nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych, poznają obowiązki kierownika wycieczek, formy i organizację krajoznawstwa i turystyki, programowanie i dokumentowanie wycieczek szkolnych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, alarmowania i wzywania pomocy. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z dnia 26 listopada 2001 r.)

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KREATYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM WOLNYM DZIECI Stopień: REKRUTACJA

  Kurs „Kreatywne zarządzanie czasem wolnym dzieci”, przygotowany przez doktor pedagogiki, doświadczonego pedagoga i edukatora, wyjaśnia, czym jest czas wolny, jakie czynniki na niego wpływają, jaką rolę odgrywa w naszym życiu. Zawarte w nim informacje przydadzą się każdemu rodzicowi i nauczycielowi do efektywnej pracy z dziećmi, a przy okazji – do przeanalizowania własnych nawyków związanych z zarządzaniem czasem.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KS-SOMED - MODUŁ GABINET Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • Wprowadzanie danych Pacjentów
  • eWUŚ i inne systemy
  • Pacjent Unijny i z innego województwa
  • terminarz
  • kolejki oczekujących w AOS
  • rejestracja pacjentów w terminarzu
  • prawne zagadnienia – prawa pacjenta i obowiązki personelu medycznego

  Grupa docelowa:

  Szkolenie dla lekarzy w AOS, POZ, Rehabilitacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KS-SOMED - MODUŁ REJESTRACJA Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • Wprowadzanie danych Pacjentów
  • eWUŚ i inne systemy
  • Pacjent Unijny i z innego województwa
  • terminarz
  • kolejki oczekujących w AOS
  • rejestracja pacjentów w terminarzu
  • prawne zagadnienia – prawa pacjenta i obowiązki personelu medycznego

  Grupa docelowa:

  Szkolenie dla pielęgniarek i rejestratorek medycznych w AOS, POZ, Rehabilitacji.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS INSTRUKTAŻOWY DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY Stopień: REKRUTACJA

  Kurs kierowany jest do osób posiadających co najmniej 3-letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno–wychowawczej, czynnych instruktorów harcerskich lub nauczycieli. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia takie jak: planowanie pracy wychowawczej w placówce, organizacja pracy personelu, prowadzenie dokumentacji placówki, etc. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje uprawnienia do bycia kierownikiem w placówkach organizujących wypoczynek dla dzieci.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS JĘZYKA MIGOWEGO Stopień: REKRUTACJA

  Kurs skierowany do osób słyszących, chcących rozpocząć naukę Polskiego Języka Migowego od podstaw oraz planujących w przyszłości pracę z osobami niesłyszącymi. Uczestnik kursu zdobędzie praktyczne umiejętności prowadzenia prostych konwersacji z osobami głuchymi z wykorzystaniem PJM oraz zdobędzie wiedzę o normach zachowania w komunikacji głuchych. Dodatkowymi celami kursu są: nauka szybkiego kojarzenia, rozwój spostrzegawczości, ćwiczenie sprawności manualnej, poprawa koncentracji, rozwój zdolności zapamiętywania oraz kształtowanie szacunku do odmienności.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS MALARSTWA Stopień: REKRUTACJA

  Zajęcia adresowane są do osób 50+. Swoje pasje artystyczne seniorzy realizują w oparciu o autorski program – „Nauka rysunku i malarstwa”, który zakłada indywidualne podejście do każdego uczestnika, ćwiczenia warsztatowe z rysunku i malarstwa oraz wybrane zagadnienia z technologii i historii sztuki.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW DLA WYCHOWANKÓW KOLONIJNYCH Stopień: REKRUTACJA

  Kurs skierowany jest między innymi do studentów Pedagogiki oraz innych osób (pełnoletnich), które chcą zdobyć uprawnienia umożliwiające pracę w charakterze wychowawcy kolonijnego w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia takie jak: planowanie i realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej, metody pracy z dziećmi i młodzieżą w grupach, przepisy bezpieczeństwa i zasady zdrowego żywienia, etc. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje uprawnienia do bycia wychowawcą kolonijnym w placówkach organizujących wypoczynek dla dzieci.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • KURS TERAPIA RĘKI Stopień: REKRUTACJA

  Kurs ma na celu:

  Przygotowanie do wspomagania rozwoju dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w szczególności z zakresu małej motoryki.

  Profil uczestnika:

  Serdecznie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów, rehabilitantów, rodziców, studentów, terapeutów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju oraz osoby pracujące z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ŁĄCZENIE SIECI LAN (WAN) Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Szkolenie przeznaczone dla osób które będą projektować, budować i administrować sieciami teleinformatycznymi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MAPOWANIE I ANALIZA PROCESÓW BIZNESOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • Pojęcie procesu biznesowego
  • Podejście funkcjonalne kontra podejście procesowe w firmie
  • Inwentaryzacja firmy – podejście Business Process Reengineering
  • Narzędzia „biznesowe” w praktyce – ARIS (warsztat)
  • Wprowadzenie do BPMN
  • Narzędzia modelowanie procesów wg notacji BPMN (warsztat)
  • Tworzenie map procesów, analiza efektywności działania przy wykorzystaniu aplikacji ADONIS
  • Case study

  Grupa docelowa:

  Osoby zainteresowane poprawą efektywności działania organizacji poprzez analizę i optymalizację procesów biznesowych, analitycy biznesowi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • MEDIACJE I NEGOCJACJE W PRACY SZKOLNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest wzbogacenie umiejętności nauczycieli i pedagogów o wiedzę na temat technik mediacyjnych i negocjacyjnych jako form rozwiązywania sporów, wypracowywania porozumień respektujących interesy wszystkich stron konfliktu i promocji współdziałania. Uczestnik kursu pozna praktyczne zastosowanie mediacji i negocjacji w profilaktyce przemocy (zmniejszanie poziomu agresji fizycznej i psychicznej) oraz zasady projektowania mediacji rówieśniczych w szkole.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • METODA DOBREGO STARTU Stopień: REKRUTACJA

  Kurs ma na celu:

  zapoznanie z teoretycznymi podstawami Metody Dobrego Startu, przedstawienie struktury i organizacji. MDS może być wykorzystana we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji diagnozie i terapii.

  Szkolenie zawiera informacje o podstawach teoretycznych metodach, strukturze i organizacji zajęć, możliwościach zastosowania we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, profilaktyce niepowodzeń szkolnych, edukacji , diagnozie i terapii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE Stopień: REKRUTACJA

  Kurs ma przekazać wiedzę i praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się RUCHEM jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jaki zastosowania RUCHU w terapii zaburzeń rozwojowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • METODY TERAPII PEDAGOGICZNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Kurs „Metody terapii pedagogicznej”, przygotowany przez psychologa oraz socjoterapeutę dzieci i młodzieży, prezentuje różnorodne formy wspierania dzieci za pomocą terapii pedagogicznej, które można wykorzystać w warunkach domowych i szkolnych.

  Dzięki kursowi dowiesz się między innymi, jak rozpoznawać objawy i usuwać przyczyny niepowodzeń szkolnych, jak podwyższyć samoocenę swojego dziecka / ucznia, zmotywować do wykonywania szkolnych obowiązków (i to z przyjemnością!). Dzięki takim metodom jak Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego czy kinezjologia edukacyjna możesz wspomóc rozwój dziecka, w tym kształtowanie mowy, poznawanie alfabetu i cyfr, pierwsze kroki w nauce czytania i pisania. Poznasz także zasady „gimnastyki mózgu”, które przydadzą się dziecku w każdym wieku.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ Z ARTETERAPIĄ Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest przygotowanie do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych świetlic oraz kształtowanie umiejętności zapobiegania trudnym sytuacjom i radzenia sobie z nimi. Uczestnik nabędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami rozwojowymi, pozna narzędzia pracy arteterapeutycznej z osobami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie to skierowane jest do osób, które planują rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, a także do osób pracujących w takich jednostkach edukacyjnych, które zgodnie z nową ustawą są zobligowane do uzupełnienia swoich kwalifikacji. Realizowane moduły szkolenia są opracowane na podstawie programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podczas szkolenia poruszane są zagadnienia takie jak: organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, zasady bezpieczeństwa, etc. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PLANOWANIE I WDRAŻANIE ROZWIĄZAŃ WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI W DOMENACH PRODUKCYJNYCH NA BAZIE WINDOWS 2012 SERVER Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne administrowanie Windows Server 2012 (poziom zaawansowany).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PLANOWANIE I WDROŻENIE USŁUG BAZIE WINDOWS 2012 SERWER Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne administrowanie Windows Server 2012 (poziom początkowy i zaawansowany).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PODSTAWY SIECI (LAN) Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące poznać podstawy technologii informacyjnej (Information Technology – IT)

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRACA OPERACYJNA - WSTĘP DO ZAGADNIENIA Stopień: REKRUTACJA

  Podczas szkolenia słuchacze zapoznają się ze specyfiką działań operacyjnych podejmowanych przez uprawnione służby polskie i zagraniczne. Poznają najważniejsze metody pracy operacyjno-rozpoznawczej zilustrowane przykładami ich stosowania w praktyce.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • PRACA ŚRODOWISKOWA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest przygotowanie kadry do organizowania społeczności lokalnej we współpracy z różnorodnymi środowiskami (w aspekcie pomocy społecznej, edukacji, kultury, przedsiębiorczości) na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia, wyzwolenia w ludziach, środowiskach i instytucjach drzemiącej aktywności i energii społecznej, budowania partnerstw lokalnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRAWO ZAGADNIENIA NFZ Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • Przepisy i zarządzenia NFZ
  • eWUŚ i inne systemy
  • Pacjent Unijny i z innego województwa
  • Umowy z NFZ
  • Prawne zagadnienia – prawa pacjenta i obowiązki personelu medycznego

  Grupa docelowa:

  Szkolenie dla Lekarzy, pielęgniarek i rejestratorek

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA Stopień: REKRUTACJA

  Celem szkolenia jest pomoc nauczycielowi w pisaniu planu rozwoju zawodowego i jego modyfikacji, a także prawidłowej interpretacji Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393) i innych aktów prawnych, oraz przygotowanie się do realizacji i dokumentacji stażu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I DIAGNOSTYKA Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych dotyczących interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i psychologicznych w zakresie poglądów i koncepcji profilaktyki, funkcjonowania rodziny, szkoły i znaczenia środowiska lokalnego w rozwoju dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabędą umiejętności diagnozowania rodziny w kryzysie oraz projektowania działań pomocowych na podstawie interpretacji określonych zjawisk społecznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I DIAGNOZA W PRACY SOCJALNEJ Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych dotyczących interdyscyplinarnej wiedzy o zagadnieniach społecznych i psychologicznych w zakresie poglądów i koncepcji profilaktyki, funkcjonowania rodziny, szkoły i znaczenia środowiska lokalnego w rozwoju dzieci i młodzieży. Uczestnicy nabędą umiejętności diagnozowania rodziny w kryzysie oraz projektowania działań pomocowych na podstawie interpretacji określonych zjawisk społecznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI - ZACHOWANIA ASERTYWNE W OBLICZU PROPOZYCJI KORUPCYJNEJ, ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA MANIPULACJOM Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom i instytucjom, których praca wiąże się z możliwością wystąpienia sytuacji o charakterze korupcyjnym. Słuchacze nabywają wiedzę na temat psychologicznych aspektów zachowań korupcyjnych i ćwiczą umiejętności skutecznego reagowania na nie. W ramach doskonalenia komunikacji interpersonalnej, uczą się rozpoznawania i identyfikowania manipulacji i stosowania skutecznych technik obrony przed nimi.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZESŁUCHANIE PODEJRZANEGO - ANALIZA BEHAWIORALNA W PROCESIE WYKRYWANIA KŁAMSTWA Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się zwalczaniem przestępczości w ramach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także pracownikom wszystkich instytucji prowadzących postępowania, podczas których uzyskuje się informacje od osób, w trakcie przesłuchania/rozmowy.

  Metoda opracowana w Akademii FBI w Quantico opiera się na stosowaniu w praktyce elementów nowoczesnej wiedzy psychologicznej, w tym analizy behawioralnej, co, przy właściwym wykorzystaniu, prowadzić powinno do uzyskania pożądanych informacji i ustalenia faktów interesujących przesłuchującego. Metoda ma zastosowanie do wszystkich typów rozmów, również rozmów operacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZESŁUCHANIE POZNAWCZE Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się prowadzeniem rozmów ze świadkami w ramach procedur prowadzonych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości, a także dla pracowników wszystkich instytucji prowadzących postępowania, podczas których uzyskuje się informacje w trakcie przesłuchania/rozmów.

  Metoda przesłuchania poznawczego – wywiadu kognitywnego, stosowana jest wobec świadków szczerych i współpracujących, mających problem z przypomnieniem sobie szczegółów (wspomaganie pamięci) oraz wobec osób po przeżyciach traumatycznych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ECDL - ARKUSZ KALKULACYJNY POZIOM PODSTAWOWY Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia – przygotowanie do certyfikacji zgodne z sylabusem ECDL (https://www.ecdl.pl/node/4185#sylabus)

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się podstaw posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ECDL - ARKUSZ KALKULACYJNY POZIOM ROZSZERZONY Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia – przygotowanie do certyfikacji zgodne z sylabusem ECDL (https://www.ecdl.pl/advanced)

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym w stopniu zaawansowanym.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ECDL - BAZY DANYCH Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia – przygotowanie do certyfikacji zgodne z sylabusem ECDL (https://www.ecdl.pl/advanced)

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się podstaw baz danych do zastosowań biurowych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ECDL - EDYTOR TEKSTU Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia – przygotowanie do certyfikacji zgodne z sylabusem ECDL (https://www.ecdl.pl/node/4185#sylabus)

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się efektywnego posługiwania się edytorem tekstu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ECDL - PREZENTACJE MULTIMEDIALNE Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia – przygotowanie do certyfikacji zgodne z sylabusem ECDL (https://www.ecdl.pl/advanced)

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się przygotowywania efektownych i skutecznych prezentacji multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW ECDL - PRZEGLĄDANIE STRON INTERNETOWYCH I KOMUNIKACJI W INTERNECIE Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia – przygotowanie do certyfikacji zgodne z sylabusem ECDL (https://www.ecdl.pl/node/4185#sylabus)

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące nauczyć się przygotowywania efektownych i skutecznych prezentacji multimedialnych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • PRZYGOTOWANIE DO MATURY Stopień: REKRUTACJA

  Kompletne przygotowanie z zakresu przedmiotów najczęściej zdawanych na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym. Nasz kurs to gruntowne omówienie materiału maturalnego ze szczególnym naciskiem na rozwiązywanie dużej ilości praktycznych zagadnień. W trakcie omawiania i powtarzania poszczególnych tematów, dokładnie przeanalizujemy te, które najczęściej pojawiają się na egzaminie maturalnym w zakresie konkretnych przedmiotów. Kursy maturalne obejmują następujące przedmioty: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia. Zajęcia odbywają się w trybie rocznym, semestralnym, a także w trybie bardzo intensywnym tuż przed samą maturą.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ROZWIJANIE ŚWIADOMOŚCI CIAŁA Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI M. I CH. KNILLÓW, PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ METODĄ KNILLÓW Stopień: REKRUTACJA

  Kurs przygotowuje do:

  Wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Knillów. Po zakończeniu kursu uczestnik zna program „Dotyk i Komunikacja CH. Knilla, umie planować, przygotować, przeprowadzić i ocenić sesję kontaktu, zna elementy masażu Shantala, zna „Programy Aktywności” M. i CH. Knillów, umie je dostosować do specjalnych potrzeb uczniów, jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie metody Knillów w swojej pracy, zdobyte umiejętności podnoszą efektywność nauczania.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SKUTECZNE PROWADZENIE ROZMÓW W BIZNESIE Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, których praca wymaga kontaktów interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy umiejętność postrzegania i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw. Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości – stosując wiedzę z zakresu analizy behawioralnej, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

  Techniki prezentowane na szkoleniu opierają się o metody opracowane i stosowane przez FBI.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie skierowane do osób zainteresowanych pracą w opiece nad dzieckiem w wieku do 3 lat, prowadzone w formie warsztatów i ćwiczeń realizujących 5 modułów tematycznych: psychopedagogiczne podstawy rozwoju, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencje opiekuna dziecka oraz praktykę zawodową. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • SZKOLENIE DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ W STREFY NIEBEZPIECZNE. PRZYGOTOWANIE, PROFILAKTYKA, ZACHOWANIE NA WYPADEK UPROWADZENIA (HST- HOSTAGE SURVIVAL TRAINING) Stopień: REKRUTACJA

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wyjeżdżających w rejony, w których mogą być bezpośrednio narażone na ataki terrorystyczne, porwania lub inne przejawy przemocy ze strony ugrupowań ekstremistycznych bądź kryminalnych. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zasadami postępowania minimalizującymi zagrożenie oraz regułami postępowania w przypadku jego wystąpienia.

  Dowiedz się więcej

   

  Czytaj dalejZwiń

 • SZKOŁA MEDIACJI SĄDOWYCH Stopień: REKRUTACJA

  Szkoła mediacji sądowych ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestnika kursu i uzyskanie przez niego umiejętności rozwiązywania sporów na drodze mediacji ze szczególnym uwzględnieniem sądowego postępowania mediacyjnego. Zakres tematyczny odpowiada współczesnym standardom szkolenia mediatorów określonym w Roz- porządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 roku (Dz. U. nr 56, poz. 591) oraz w rozporządzeniu z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. NR 108, POZ. 1020), a także nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 28 lipca 2005 roku. Uczestnik po szkoleniu otrzymuje uprawnienia do bycia mediatorem ds. sądowych i cywilnych, nieletnich, karnych i gospodarczych.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W EDUKACJI Stopień: REKRUTACJA

  Kurs kierujemy do nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół, którzy chcą ułatwić sobie pracę przez wykorzystanie komputera i internetu. Uczestnicy kursu nauczą się stosować w pracy z uczniami podstawowe programy i aplikacje komputerowe, użyteczne w edukacji. Ułatwią przygotowanie materiałów do lekcji, dokumentowanie pracy oraz komunikowanie z uczniami (a także rodzicami i nauczycielami) za pomocą komputera. Omawiane podczas kursu zagadnienia uwzględniają metodykę nauczania poszczególnych przedmiotów.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • VB.NET - INTEGRACJA Z BAZĄ DANYCH Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • NET – powtórka;
  • Bazy danych – wprowadzenie;
  • Wstęp do programowania obiektowego;
  • Projekt aplikacji;
  • Projekt bazy danych na potrzeby aplikacji;
  • Algorytm działania aplikacji;
  • Projekt klasy łączącej z bazą danych;
  • Tworzenie aplikacji konsolowych zintegrowanych z baza danych;
  • Tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym zintegrowanych z baza danych.

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące poznać pracę baz danych i tworzyć zaawansowane aplikacje obsługujące duże ilości danych: gry, systemy zarządzające danymi (sklepy, systemy zarządzające danymi, itp.).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • VB.NET - PROGRAMOWANIE NA BAZIE PRZYKŁADÓW Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • NET – wprowadzenie;
  • Podstawy składni języka Visual Basic;
  • Wstęp do programowania obiektowego;
  • Obsługa wyjątków;
  • Projekt aplikacji;
  • Algorytm działania aplikacji;
  • Tworzenie aplikacji konsolowych;
  • Tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym.

  Grupa docelowa:

  Osoby chcące w łatwy i przyjemny sposób nauczyć się tworzenia programów pod Windows: proste aplikacje, proste gry, itp.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WDRAŻANIE I REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest wprowadzenie nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących do skutecznego i twórczego stosowania zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WIRTUALIZACJA OSOBISTA I PRACA NA PODSTAWOWYCH SYSTEMACH VM Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne administrowanie serwerami (poziom początkowy i zaawansowany).

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WSPOMAGANIE KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIÓW Stopień: REKRUTACJA

  Celem kursu jest podniesienie skuteczności pracy doradców zawodowych ukierunkowanej na pomoc młodzieży przy wyborze ścieżki edukacyjnej i przyszłej kariery zawodowej oraz przygotowanie kadry szkół do wspierania uczniów w procesie zdobywania kwalifikacji w zawodzie, zgodnie ze zmianami w zakresie kształcenia zawodowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WSTĘP DO ROUTINGU (ROUTING STATYCZNY I DYNAMICZNY: RIP I OSPF) Stopień: REKRUTACJA

  Grupa docelowa:

  Szkolenie przeznaczone dla osób, które będą projektować, budować i administrować lokalnymi sieciami.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • WYKRYWANIE KŁAMSTWA W TEKŚCIE PISANYM - ANALIZA WIARYGODNOŚCI ZEZNAŃ, WYJAŚNIEŃ PISEMNYCH I DOKUMENTÓW Stopień: REKRUTACJA

  Przedmiotem szkolenia są techniki umożliwiające skuteczną analizę i weryfikowanie wiarygodności dokumentów sporządzonych osobiście lub będących zapisem wypowiedzi osoby podejrzewanej o kłamstwo, w tym wyjaśnień i zeznań.

  Techniki będące przedmiotem szkolenia opierają się na metodzie analizy wiarygodności dokumentów opracowanej i wykorzystywanej od końca lat 90-ych XX w przez FBI.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - KURS Stopień: REKRUTACJA

  Zagadnienia:

  • Definicja podejścia projektowego
  • Metodyki zarządzania projektami
  • Kierowanie realizacją projektu
  • Komunikacja w projekcie
  • Case study
  • Opcją dodatkową do kursu jest autoryzowane szkolenie z zakresu PRINCE2, PMBOK lub metodyk Agile zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu

  Grupa docelowa:

  Osoby odpowiedzialne za przygotowanie oraz realizację projektów w organizacjach.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI Stopień: REKRUTACJA

  Kurs „Zarządzanie stresem i emocjami”, przygotowany przez doświadczoną psycholog, to możliwość poszerzenia własnej wiedzy, poznania dobrych technik pracy ze stresem i z emocjami, szansa na głębsze zrozumienie siebie oraz ludzi wokół, a także wiele praktycznych technik i narzędzi, które da się wykorzystać w codziennym (pełnym stresu) życiu.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (0)