al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • APPLIED ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów applied economic and social analysis

  Kierunek Applied Economic and Social Analysis ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, a jego absolwent uzyskuje wiedzę z ekonomii, nauk o zarządzaniu i innych dyscyplin społecznych (socjologii, filozofii społecznej, kulturoznawstwa, psychologii społecznej, polityki społecznej, etyki  i politologii).

  Najważniejszymi umiejętnościami uzyskanymi w czasie studiów jest identyfikowanie, analizowanie i rozumienie społecznych uwarunkowań zjawisk gospodarczych oraz społecznych skutków zjawisk i procesów gospodarczych. Absolwent nowego kierunku zostanie wyposażony w umiejętność prowadzenia badań mieszanych (ilościowo-jakościowych) oraz wnioskowania na ich podstawie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Uczelni.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)