al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM FINANSOWYM Stopień: II REKRUTACJA

  Kierunek Zarządzanie ryzykiem finansowym przygotowuje studentów do samodzielnego wykonywania obowiązków oraz pełnienia funkcji kierowniczych w zespołach zajmujących się oceną ryzyka w instytucjach finansowych.

  Po ukończeniu naszego Kierunku bez trudu znajdziesz pracę w:

  • instytucjach finansowych, takich jak: banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, spółki leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
  • niebankowych instytucjach pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego,
  • działach zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • spółkach konsultingu gospodarczego i finansowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  dokładne informacje znajdziesz tutaj

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia: