al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • APLIKACJE INTERNETU RZECZY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - kierunek studiów aplikacje internetu rzeczy

  Inteligentne budynki, wirtualna i wzbogacona rzeczywistość, telematyka, telemetria, telemedycyna, sieci ad-hoc, rozproszony monitoring - to już nas otacza. Nowa generacja urządzeń powszechnego użytku to nie science fiction, ale obszary zastosowania narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych, jakimi posługują się absolwenci kierunku aplikacje Internetu rzeczy. (AIR) 

  Studiując na AIR powiążesz przygotowanie informatyczne z wiedzą z zakresu zarządzania, ekonomii i fizyki, zwłaszacza fizyki półprzewodników oraz kontaktu czlowieka z "inteligencją" systemu komputerowego.

  Studia na kierunku aplikacje Internetu rzeczy prowadzone są w formie czterosemestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na międzyuczelniany kierunek aplikacje Internetu rzeczy odbywa się w kolejności według największej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, liczonych według wzoru:50% Sst + 25% Sdy + 25% Oro,gdzie:Sst – średnia ocen z ukończonych studiów uprawniających do ubiegania się o przyjęcie na kierunek aplikacje Internetu rzeczy,Sdy – ocena z dyplomu jw.Oro – ocena z rozmowy kwalifikacyjnej (obejmującej ogólną wiedzę informatyczną, a w szczególności wiedzę o Internecie); rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5 punktów.Wynik zaokrąglony jest do dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)