al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • TOWAROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: niestacjonarne, stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister licencjat magister

  Towaroznawstwo to kierunek, na którym łączymy elementy nauk społecznych i inżynieryjno-technicznych. Zakres studiów odejmuje zarządzanie produktem w całym cyklu życia, począwszy od fazy projektowej, poprzez wykonanie, komercjalizację, dystrybucję, użytkowanie, aż do końcowego zagospodarowania.

  Wiedza, którą zdobędziesz na tym kierunku jest związana z marketingiem i sprzedażą, a poprzez analizę trendów oraz znajomość natury produktów, pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie produktem.

  Absolwent kierunku przygotowany jest do pracy m.in.jako:

  -menedżer jakości

  • menedżer produktu
  • specjalista ds. jakości produktu
  • specjalista ds. wdrażania nowych produktów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer produktu
  • Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
  • Kształtowanie jakości produktów spożywczych
  • Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na ten kierunek studiów mogą ubiegać się absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: