ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732 74 18; 607 853 885

fax 44 73 27 405

www.unipt.pl

ul. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 44 732 74 18; 607 853 885

fax 44 73 27 405

www.unipt.pl

 • ADMINISTRATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z: geografii, historii, j. angielskiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. polskiego, j. rosyjskiego, j. włoskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było w języku angielskim: Cambrige English First - FCF, IELT 5-6,6, TOEFL iBT 87-105 Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są: - kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim, - studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci kierunku ze specjalnością filologia angielska; - absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność j. angielski). W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Opinie (0)