Plac Litewski 3

20-080 Lublin

Tel.: (81) 537 6000

Fax: (81) 537 6020, (81) 532 0708

E-mail: politologia@politologia.pl

http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

Plac Litewski 3

20-080 Lublin

Tel.: (81) 537 6000

Fax: (81) 537 6020, (81) 532 0708

E-mail: politologia@politologia.pl

http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

  • MARKETING INTERNETOWY I BROKERING INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

    Absolwent posiada aktualną, profesjonalną wiedzę z zakresu marketingu internetowego, w szczególności dotyczącą zarządzania nowymi sposobami komunikacji marketingowej, marketingiem i reklamą w Internecie; dysponuje wiedzą dotyczącą konstruowania i prowadzenia kampanii reklamowych w sieci z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi informatycznych. 
    Absolwent posiada aktualną wiedzę z zakresu wyszukiwania, opracowywania i gromadzenia informacji, głównie o charakterze biznesowym; profesjonalnego pośrednictwa w wyszukiwaniu i ocenie informacji, źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy (np. biznesu, techniki, społeczeństwa itd.), efektywnych strategii wyszukiwawczych, trafności doboru źródeł informacji i ich oceny (wiedza „gdzie szukać:), metod opracowywania danych i przygotowywania analiz i raportów biznesowych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego, jak również umiejętności konieczne do planowania i realizacji działań e-marketingowych w przedsiębiorstwach, potrafi zaplanować działania promocyjne z właściwym wykorzystaniem różnych technik promocji elektronicznej. Absolwent potrafi pozyskiwać z Internetu wysokiej jakości informacje według ściśle określonego kryterium - świadczyć usługi w zakresie zdobywania i oceny informacji oraz pośredniczenia między zasobami informacji a instytucjami i organizacjami, które ich potrzebują; potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji; posiada umiejętność obsługi komputera obejmującą znajomość oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera (bazy danych, tworzenie serwisów WWW); dysponuje umiejętnością efektywnego korzystania z odpowiednich do analizowanego problemu źródeł informacji (strony WWW, blogi, fora internetowe, specjalistyczne bazy danych; tradycyjne nośniki danych - prasa, katalogi, opracowania zwarte, archiwa, ośrodki informacji specjalistycznej, bezpośrednie kontakty z praktykami i specjalistami różnych dziedzin, wyszukiwanie partnerów handlowych do tworzenia baz czy list teleadresowych); potrafi nawiązywać i utrzymywać kontakty z firmami i organizacjami gospodarczymi (mailowe, telefoniczne i osobiste).

Opinie (5)

oskar Ocena

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na UMCS kształtują ciekawość i chęć prowadzenia własnych badań

krzysiek Ocena

Produkcja medialna na UMCS to przedsmak tego, co nas czeka w pracy zawodowej. Nauka to ciągła praktyka. Bierzemy udział w warsztatach, realizacjach, pomagamy w organizacji wydarzeń, festiwali? Na tym kierunku dużo się dzieje. Polecam

darek Ocena

Studiując Politologię na UMCS można przeżyć ciekawą przygodę. Tutaj wiedzy nie zdobywa się wyłącznie na zajęciach, ale także w kołach naukowych, czy też podczas wycieczek do sejmu, ministerstw albo innych instytucji centralnych. Nauka na UMCS pokazuje, że studia nie muszą być nudne

wojtek Ocena

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UMCS to możliwość uczenia się od najlepszych. Zajęcia prowadzą doświadczeni dziennikarze, którzy mogliby niemal w nieskończoność opowiadać o swoich przygodach związanych z tym zawodem. To studia dla aktywnych i ambitnych. Studia dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać, aby potem profesjonalnie i rzetelnie wykonywać ten ciekawy zawód.

mariusz Ocena

Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać inną uczelnię niż UMCS. To miejsce idealne do zgłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, choćby przez liczne koła naukowe, czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Zapraszam wszystkich kandydatów na studia do pięknego Lublina, na najlepszą uczelnię w kraju.