Plac Litewski 3

20-080 Lublin

Tel.: (81) 537 6000

Fax: (81) 537 6020, (81) 532 0708

E-mail: politologia@politologia.pl

http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

Plac Litewski 3

20-080 Lublin

Tel.: (81) 537 6000

Fax: (81) 537 6020, (81) 532 0708

E-mail: politologia@politologia.pl

http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA W JĘZYKU UKRAIŃSKIM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych kadr samorządu terytorialnego na Ukrainie poprzez zdobycie odpowiedniej wiedzy i poznanie praktycznego funkcjonowania samorządu terytorialnego w realiach Unii Europejskiej. W ramach studiów prezentowane będą teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji i funkcjonowania administracji publicznej (w tym również samorządu terytorialnego), ustrojowe, organizacyjne i prawne uwarunkowania administracji publicznej w UE, a w szczególności w Polsce. Uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez samorządowców ukraińskich jest szczególnie istotne w kontekście reform dokonujących się współcześnie na Ukrainie, modyfikujących znacząco zasady i praktykę funkcjonowania samorządu terytorialnego, w których dużą rolę odgrywają polskie doświadczenia. Studia podyplomowe umożliwią słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej oraz wszechstronnych umiejętności w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego według standardów europejskich oraz w realiach Unii Europejskiej

 • MARKETING INTERNETOWY I BROKERING INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwent posiada aktualną, profesjonalną wiedzę z zakresu marketingu internetowego, w szczególności dotyczącą zarządzania nowymi sposobami komunikacji marketingowej, marketingiem i reklamą w Internecie; dysponuje wiedzą dotyczącą konstruowania i prowadzenia kampanii reklamowych w sieci z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi informatycznych. 
  Absolwent posiada aktualną wiedzę z zakresu wyszukiwania, opracowywania i gromadzenia informacji, głównie o charakterze biznesowym; profesjonalnego pośrednictwa w wyszukiwaniu i ocenie informacji, źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy (np. biznesu, techniki, społeczeństwa itd.), efektywnych strategii wyszukiwawczych, trafności doboru źródeł informacji i ich oceny (wiedza „gdzie szukać:), metod opracowywania danych i przygotowywania analiz i raportów biznesowych. Absolwent posiada umiejętności w zakresie formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego, jak również umiejętności konieczne do planowania i realizacji działań e-marketingowych w przedsiębiorstwach, potrafi zaplanować działania promocyjne z właściwym wykorzystaniem różnych technik promocji elektronicznej. Absolwent potrafi pozyskiwać z Internetu wysokiej jakości informacje według ściśle określonego kryterium - świadczyć usługi w zakresie zdobywania i oceny informacji oraz pośredniczenia między zasobami informacji a instytucjami i organizacjami, które ich potrzebują; potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji; posiada umiejętność obsługi komputera obejmującą znajomość oprogramowania przydatnego w pracy infobrokera (bazy danych, tworzenie serwisów WWW); dysponuje umiejętnością efektywnego korzystania z odpowiednich do analizowanego problemu źródeł informacji (strony WWW, blogi, fora internetowe, specjalistyczne bazy danych; tradycyjne nośniki danych - prasa, katalogi, opracowania zwarte, archiwa, ośrodki informacji specjalistycznej, bezpośrednie kontakty z praktykami i specjalistami różnych dziedzin, wyszukiwanie partnerów handlowych do tworzenia baz czy list teleadresowych); potrafi nawiązywać i utrzymywać kontakty z firmami i organizacjami gospodarczymi (mailowe, telefoniczne i osobiste).

 • OBYWATEL I PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU WEWNĘTRZNYM UNII EUROPEJSKIEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia przeznaczone będą dla cudzoziemców (co do zasady) z państw Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej (UE) oraz Polaków zainteresowanych funkcjonowaniem rynku wewnętrznego UE. Studia tworzą możliwość zdobycia wiedzy na temat prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Problematyka studiów została ukierunkowana na potrzeby osób prowadzących lub planujących prowadzić działalność gospodarczą na terenie UE i państw stowarzyszonych z UE, a także osób funkcjonujących w instytucjach obsługujących rynek wewnętrzny UE. Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (2-3 razy w ciągu semestru), ale znacząca część zajęć będzie realizowana w formule zdalnego nauczania (e-learningu) przy wykorzystaniu platformy UMCS. Zajęcia poprowadzą pracownicy UMCS, KUL, WSPA i SGH oraz praktycy - przedsiębiorcy.

  Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

 • ZARZĄDZANIE PORZĄDKIEM PUBLICZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Porządek publiczny, definiowany jako stan wewnętrzny państwa, regulowany normami prawnymi i pozaprawnymi, jest gwarancją harmonijnego współistnienia jednostek i ich rozwoju, w ramach organizacji państwowej. U progu XXI wieku należy zwrócić uwagę na nasilone ujawnianie się wielu niekorzystnych tendencji, stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego. Obok problemów ekonomicznych i społecznych, uwidaczniających się chociażby wzrastającą falą migracji, poważnym wyzwaniem jest rozwój różnych form przestępczości. Wspomniane zagrożenia, jak również nowe wyzwania, wymagają podejmowania nowych przedsięwzięć w sferze zarządzania porządkiem publicznym.
  Studia podyplomowe Zarządzanie porządkiem publicznym mają na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze pracowników w tzw. jednostkach mundurowych oraz agencjach ochrony. Niemniej jednak, mogą one służyć również innym zainteresowanym tematyką porządku publicznego w Polsce, w tym nauczycielom czy pracownikom administracji rządowej i samorządowej.

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BEZPIECZEŃSTWIE WEWNĘTRZNYM POLSKI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Proponowane studia w syntetyczny sposób łączą najbardziej istotne przedmioty z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie wewnętrznym państwa w odniesieniu do Polski. Ich celem jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacje różnych grup zawodowych w dziedzinie zasad, metod i praktyk radzenia sobie z ryzykiem w konkretnych sytuacjach. Posiadanie umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania różnymi rodzajami ryzyka daje przewagę nad czynnikami zależnymi i niezależnymi wpływającymi na efekty określonych zjawiska i działalności podmiotów. Kwalifikacje w tej dziedzinie są wysoko cenione przez i niezbędne dla jednostek administracji za bezpieczeństwo. Oferta skierowana jest głównie do obecnych i przyszłych pracowników administracji państwa, przedsiębiorstw, instytucji finansowych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Oferta skierowana jest głównie do obecnych i przyszłych pracowników administracji publicznej, jednostek ratunkowych, doradców i menagerów oraz wszystkich tych, którzy chcą optymalizować swoje działania w sytuacjach kryzysowych.

  Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych (2-3 w ciągu semestru). Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowi i praktycy z zakresu zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Słuchaczem studiów może być absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

Opinie (5)

oskar Ocena

Stosunki międzynarodowe to taki kierunek, w którym trzeba być ciągle na bieżąco i bez przerwy doskonalić swoją wiedzę. Należy wyrobić w sobie nawyk ciągłych poszukiwań. Studia na UMCS kształtują ciekawość i chęć prowadzenia własnych badań

krzysiek Ocena

Produkcja medialna na UMCS to przedsmak tego, co nas czeka w pracy zawodowej. Nauka to ciągła praktyka. Bierzemy udział w warsztatach, realizacjach, pomagamy w organizacji wydarzeń, festiwali? Na tym kierunku dużo się dzieje. Polecam

darek Ocena

Studiując Politologię na UMCS można przeżyć ciekawą przygodę. Tutaj wiedzy nie zdobywa się wyłącznie na zajęciach, ale także w kołach naukowych, czy też podczas wycieczek do sejmu, ministerstw albo innych instytucji centralnych. Nauka na UMCS pokazuje, że studia nie muszą być nudne

wojtek Ocena

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na UMCS to możliwość uczenia się od najlepszych. Zajęcia prowadzą doświadczeni dziennikarze, którzy mogliby niemal w nieskończoność opowiadać o swoich przygodach związanych z tym zawodem. To studia dla aktywnych i ambitnych. Studia dla tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać, aby potem profesjonalnie i rzetelnie wykonywać ten ciekawy zawód.

mariusz Ocena

Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wybrać inną uczelnię niż UMCS. To miejsce idealne do zgłębiania wiedzy i rozwijania zainteresowań, choćby przez liczne koła naukowe, czy Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Zapraszam wszystkich kandydatów na studia do pięknego Lublina, na najlepszą uczelnię w kraju.