• GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Katowicach - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunek studiów gospodarka i zarządzanie publiczne

  Gospodarka i zarządzanie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Praca we wskazanych organizacjach oznacza konieczność posiadania zdolności i umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, na tym kierunku kładziemy nacisk na wieloaspektowe/wielodziedzinowe przygotowanie studenta, dające podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa oraz państwa.

  W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne w procesie selekcji i w związku z tym finansowane ze środków publicznych.

  Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr.

  Gospodarka i zarządzanie publiczne, realizowane w ścieżce dydaktycznej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dających nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych i społecznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Opinie (0)