• GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Gospodarka i zarządzanie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, podstaw prawa i administracji oraz politologii. Kierunek ten jest szczególnie dedykowany tym osobom, które w przyszłości zamierzają swoją karierę zawodową rozwijać w organizacjach publicznych i społecznych albo w organizacjach prywatnych i koncentrować się na praktykach społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Praca we wskazanych organizacjach oznacza konieczność posiadania zdolności i umiejętności do łączenia wiedzy ekonomiczno-zarządczej z aspektami socjologiczno-politologicznymi. Dlatego też, na tym kierunku kładziemy nacisk na wieloaspektowe/wielodziedzinowe przygotowanie studenta, dające podstawę do zrozumienia złożonych zjawisk społecznych i gospodarczych i ich wpływu na procesy rozwoju społeczeństwa oraz państwa.

  W szczególności ważne jest kształtowanie umiejętności identyfikowania relacji między położeniem jednostek i grup społecznych a działaniami podejmowanymi przez podmioty publiczne, społeczne prywatne oraz zrozumienie mechanizmów podziału wynikających z teorii wyboru publicznego i konieczności zaspokajania tych potrzeb, które zostały wskazane jako ważne w procesie selekcji i w związku z tym finansowane ze środków publicznych.

  Znaczenie efektywnego ekonomicznie i sprawiedliwego społecznie dostarczania usług publicznych jest najważniejszym wyzwaniem dla współczesnych państw co znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości alokacji przyznawanej przez Unię Europejską na realizację celów Polityki Spójności, stąd konieczność przygotowywania fachowych kadr.

  Gospodarka i zarządzanie publiczne, realizowane w ścieżce dydaktycznej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, to nowatorski kierunek łączący wiedzę teoretyczną z rozwojem praktycznych kompetencji, dających nowe spojrzenie na działalność organizacji publicznych i społecznych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacjach
  • Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Public relations w organizacjach
  • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka i Zarządzanie Publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, informatyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka i zarządzanie publiczne jest posiadanie dyplomu studiów wyższych z tytułem zawodowym. 
   

   

Opinie (0)