ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

ul. Kościuszki 1, pok. 150

69-100 Słubice

tel.: 61 829 6892

e-mail: study.cp@europa-uni.de

JACY JESTEŚMY

Collegium Polonicum w Słubicach

Polskę i Niemcy łączą granice, historia, europejska wspólnota oraz wyjątkowa placówka, która jest pomostem między polską a niemiecką nauką i edukacją. Jednostka, w której aktywna współpraca Polski i Niemiec w zakresie edukacji, badań i kultury jest codziennością, to Collegium Polonicum (CP) w Słubicach, obchodzące w tym roku trzydziestolecie działalności.

Collegium Polonicum jest wspólną placówką naukowo-badawczą dwóch partnerskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stanowi także jedną z czterech filii UAM. Fakt, iż Collegium Polonicum funkcjonuje na fundamencie współpracy dwóch konkretnych szkół wyższych, nie oznacza, że inne europejskie uniwersytety nie uczestniczą w realizacji programów badawczych i dydaktycznych CP. Collegium Polonicum dokłada bowiem wszelkich starań, aby stać się miejscem naukowych spotkań studentów i wykładowców z całego świata.

Oferta dydaktyczna Collegium Polonicum

W stwierdzeniu, że Collegium Polonicum w Słubicach stanowi pomost pomiędzy polską a niemiecką nauką, nie ma cienia przesady. Siedziba placówki mieści się przy moście granicznym w Słubicach, co jeszcze mocniej podkreśla charakter i profil kształcenia CP. Profil edukacyjny wypełniają przede wszystkim studia realizowane wspólnie przez partnerskie uniwersytety.

Są to takie kierunki jak: filologia germańska ze specjalnością germanistyka międzykulturowa, prawo polsko-niemieckie studia prawnicze (prowadzone zarówno w języku polskim, jak i niemieckim), kulturoznawstwo ze specjalnością komunikacja międzykulturowa (w języku angielskim), Master of Digital Entrepreneurship, ochrona europejskich dóbr kultury (w języku niemieckim), czy studia o Polsce, będące kierunkiem skierowanym do obcokrajowców. Niebawem oferta dydaktyczna zostanie poszerzona o gospodarkę przestrzenną z dwoma specjalnościami: rewitalizacja miast i obszarów wiejskich oraz planowanie strategiczne i przestrzenne w logistyce i transporcie.

Warto zaznaczyć, że w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia zawarte w programach kształcenia. W Collegium Polonicum działa Studencka Poradnia Prawa, w ramach której studenci udzielają bezpłatnych porad osobom potrzebującym, jak również wiele zaprzyjaźnionych instytucji, na czele z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym UAM, Archiwum im. Karla Dedeciusa, czy Fundacją na rzecz Collegium Polonicum.

Collegium Polonicum łączy…

Collegium Polonicum to miejsce o międzynarodowym charakterze, co potwierdza między innymi fakt, iż ponad 20% studentów stanowią studenci spoza Polski. Placówka to również międzynarodowe centrum spotkań. Rokrocznie w CP odbywają się różnego rodzaju konferencje, seminaria, wystawy, wydarzenia popularno-naukowe, koncerty oraz przedstawienia teatralne.

Jak poznać bliżej Collegium Polonicum?

Wystarczy udać się do siedziby uczelni przy ulicy Tadeusza Kościuszki 1 w Słubicach lub zajrzeć na stronę internetową: www.cp.edu.pl

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)