ul. Kołobrzeska 15

64-920 Piła

tel. +48 61 829 34 51 (Biuro Obsługi Studentów),

tel. +48 61 829 34 52/62 (Biuro Obsługi Filii)

e-mail: pila@amu.edu.pl

ul. Kołobrzeska 15

64-920 Piła

tel. +48 61 829 34 51 (Biuro Obsługi Studentów),

tel. +48 61 829 34 52/62 (Biuro Obsługi Filii)

e-mail: pila@amu.edu.pl

 • GOSPODARKA WODNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe. Wpływają na to niekorzystne zjawiska przyrodnicze, warunki klimatyczne i hydrologiczne. Taki stan powoduje, że mamy coraz mniej dobrej jakości wody i w przyszłości będzie ona coraz droższa. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju.

  Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści, kształceni w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile na kierunku Gospodarka Wodna.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z informatyki, uzyskując przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej. Organizacja studiów przewiduje dla studentów 3-go roku możliwość odbywania jednego semestru studiów w ramach programu SOCRATES/ERASMUS+ na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie czy hiszpańskie).

  Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej jak i w trakcie zajęć.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologie informatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)