ul. Kołobrzeska 15

64-920 Piła

tel. +48 61 829 34 51 (Biuro Obsługi Studentów),

tel. +48 61 829 34 52/62 (Biuro Obsługi Filii)

e-mail: pila@amu.edu.pl

ul. Kołobrzeska 15

64-920 Piła

tel. +48 61 829 34 51 (Biuro Obsługi Studentów),

tel. +48 61 829 34 52/62 (Biuro Obsługi Filii)

e-mail: pila@amu.edu.pl

 • GOSPODARKA WODNA Stopień: I REKRUTACJA

  Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe. Wpływają na to niekorzystne zjawiska przyrodnicze, warunki klimatyczne i hydrologiczne. Taki stan powoduje, że mamy coraz mniej dobrej jakości wody i w przyszłości będzie ona coraz droższa. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju.

  Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści, kształceni w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile na kierunku Gospodarka Wodna.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka wodna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, biologia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka, wos

  Dowiedz się więcej

 • TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Stopień: I REKRUTACJA

  W ramach tych studiów zdobywa się wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z informatyki, uzyskując przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej. Organizacja studiów przewiduje dla studentów 3-go roku możliwość odbywania jednego semestru studiów w ramach programu SOCRATES/ERASMUS+ na jednej z 26 uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy (są to m. in. uczelnie niemieckie, włoskie, portugalskie czy hiszpańskie).

  Studenci będą mieli szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy zarówno do pracy indywidualnej jak i w trakcie zajęć.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologie informatyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: informatyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)