Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

ul. Arciszewskiego 22b

76-200 Słupsk

tel: 59 84 05 337

e-mail: instytut.binoz@apsl.edu.pl

Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

ul. Arciszewskiego 22b

76-200 Słupsk

tel: 59 84 05 337

e-mail: instytut.binoz@apsl.edu.pl

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów biologia

  GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

  • W firmach związanych z zarządzaniem zasobami biologicznymi dla celów kulturalnych i społecznych (ekoturystyka, agroturystyka, sklepy ze zdrową żywnością, alternatywną medycyną, sklepy zielarskie),
  • w zakładach przyrodoleczniczych,
  • w przemyśle zajmującym się ziołowymi produktami leczniczymi, ich przetwarzaniem, przechowywaniem oraz sprzedażą.

  Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118) w sprawie kwalifikacji osób zajmujących się obrotem pozaaptecznym produktów leczniczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biologia medyczna
  • Biologia nauczycielska
  • Sztuka ogrodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia medyczna
  • Biologia nauczycielska
  • Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biologia medyczna
  • Biologia nauczycielska
  • Sztuka ogrodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia medyczna
  • Biologia nauczycielska
  • Ekspertyzy przyrodnicze i biomonitoring

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów geografia

  GEOGRAFIA (NAUCZYCIELSKA)

  Absolwent tej pecjalności jest przygotowany do nauczania geografii, oraz przyrody, w szkole podstawowej i pracy w szkolnictwie. Posiada szeroką wiedzę z zakresu geografii i metod jej nauczania. Zna i potrafi wyjaśniać procesy zachodzące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych – od globalnej do lokalnej. Absolwent posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka, kształtowania środowiska geograficznego i zarządzania zasobami przyrodniczymi.
  Potrafi w sposób kreatywny wykorzystywać wiedzę w pracy zawodowej. Umie w sposób twórczy realizować podstawę programową z geografii i wykorzystywać w procesie nauczania nowoczesne metody dydaktyczne. Posiada ponadto przygotowanie w zakresie pedagogicznym ułatwiającym realizowanie się jako wychowawca i opiekun młodzieży.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agronomia
  • Geografia (nauczycielska)
  • Geoinformacja i analiza danych przestrzennych
  • Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Geografia (nauczycielska)
  • Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
  • Turystyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agronomia
  • Geografia (nauczycielska)
  • Geoinformacja i analiza danych przestrzennych
  • Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Geografia (nauczycielska)
  • Kształtowanie i zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
  • Turystyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie złożonych wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Słupsku - Akademia Pomorska w Słupsku - kierunek studiów ochrona środowiska

  TĘ SPECJALNOŚĆ O PROFILU PRAKTYCZNYM POLECAMY OSOBOM, KTÓRE CHCĄ:

  • wzbogacić swoją wiedzą i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku,
  • poznać techniki wytwarzania energii,
  • zgłębić wiedzę na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,
  • przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych na cele energetyczne.

  GDZIE ZNAJDZIESZ ZATRUDNIENIE?

  • We wszystkich jednostkach sektora publicznego oraz w wielu dziedzinach przemysłu,
  • jako doradca przy inwestycjach związanych z usytuowaniem i eksploatacją ekologicznych źródeł energii oraz pozyskiwania ekologicznych paliw.

  Specjalność studiów wybierana jest po pierwszym roku studiów. W trakcie trwania studiów będziesz miał szansę sprawdzić swoją wiedzę w zakresie praktycznym w trakcie odbywania trzymiesięcznej praktyki w firmach i instytucjach związanych z wybraną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekoenergetyka
  • Biomonitoring i zrównoważony rozwój
  • Przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską
  • Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekoenergetyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, geografia, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)