ul.Świerkowa 20 (budynek B), 

15-328 Białystok

telefon: 85 745 74 66

e-mail: kulturoznawstwo@uwb.edu.pl

http://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/

ul.Świerkowa 20 (budynek B), 

15-328 Białystok

telefon: 85 745 74 66

e-mail: kulturoznawstwo@uwb.edu.pl

http://kulturoznawstwo.uwb.edu.pl/

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku studiów kulturoznawstwo powinien posiadać uporządkowaną wiedzę szczegółową w niektórych obszarach studiowanej dyscypliny: - wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, komunikacji kulturowej, historii sztuki, teatrologii, filmoznawstwa i wiedzy o mediach, regionalistyki a także wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury.

  Powinien on dysponować znajomością podstawowych mechanizmów ekonomiki kultury, procedur pozyskiwania środków finansowych na kulturę, w tym – środków unijnych, podstaw marketingu w kulturze oraz współczesnych form i sposobów informacji o kulturze i promocji kultury. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk o kulturze w typowych sytuacjach profesjonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Media i komunikowanie
  • Reklama i public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filmoznawstwo – medioznawstwo
  • Kultura podlasia
  • Komunikowanie w mediach cyfrowych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub do dziedziny nauk społecznych lub sztuki
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: