ul. Warszawska 63, 

15-062 Białystok

telefon: 85 745 77 15

e-mail: iz@uwb.edu.pl 

https://iz.uwb.edu.pl/

ul. Warszawska 63, 

15-062 Białystok

telefon: 85 745 77 15

e-mail: iz@uwb.edu.pl 

https://iz.uwb.edu.pl/

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent po zakończeniu studiów posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Potrafi rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w gospodarowaniu zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

  Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym lub administracyjnym. Ma opanowany język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie sprzedażą

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Psychologia w zarządzaniu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie sprzedażą

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Psychologia w zarządzaniu

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest :

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: