ul. Warszawska 63, 

15-062 Białystok

telefon: 85 745 77 15

e-mail: iz@uwb.edu.pl 

https://iz.uwb.edu.pl/

ul. Warszawska 63, 

15-062 Białystok

telefon: 85 745 77 15

e-mail: iz@uwb.edu.pl 

https://iz.uwb.edu.pl/

 • DORADZTWO I ORIENTACJA ZAWODOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia pozwalają zdobyć nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

  Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy – nauczycieli w specjalistyczną wiedzę i kwalifikacje dotyczące problematyki doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Absolwenci posiądą umiejętności wskazania ścieżki wyboru kolejnego etapu kształcenia, doboru szkoły i ewentualnego zawodu stosownie do predyspozycji osób wymagających porady i niezorientowanych na rynku pracy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu psychologicznych aspektów zarządzania i marketingu. Ukazany zostanie także z praktyczny wymiar funkcjonowania pracowników w organizacji. Głównym celem studiów jest doskonalenie kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych, niezbędnych dla efektywnego poruszania się w szeroko pojętej sferze biznesu i zarządzania.

  W programie studiów uwzględniono specyficzne zadania i trudne sytuacje, które pojawiają się życiu zawodowym. Studia pozwalają lepiej zrozumieć psychologiczne mechanizmy zachowań człowieka w wyżej wymienionych sytuacjach. Dają możliwość przewidywania zachowań i relacji w zespołach pracowniczych.

  Większość osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach i innych instytucjach to osoby o wykształceniu, technicznym, ekonomicznym lub prawniczym i o ile z reguły posiadają  tzw. „twarde” kompetencje potrzebne do zarządzania, to często zgłaszają potrzebę uzupełnienia ich o kompetencje „miękkie”. Nawet osoby zajmujące się zarządzaniem w zakresie podsystemu technicznego organizacji (zarządzaniem produkcją, logistyką, procesami itp.) twierdzą, że zgłębienie psychologicznych aspektów kierowania ludźmi wpływa znacząco na podniesienie skuteczności ich pracy. Znajomość psychologicznych uwarunkowań zachowania klientów i kontrahentów jest też istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na sukces przedsiębiorców.

  Studia skierowane są do przedsiębiorców, osób piastujących stanowiska kierownicze oraz absolwentów kierunków technicznych, ekonomicznych i prawniczych zamierzających uzupełnić swoje kompetencje kierownicze.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent dwusemestralnych Podyplomowych Studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (PSZZL) uzyskuje usystematyzowaną oraz zaktualizowaną wiedzę, a także praktyczne umiejętności z zakresu:

  • znajomości prawa pracy, rynku pracy i zbiorowych stosunków pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych;
  • przygotowania i prowadzenia procedury rekrutacyjno-selekcyjnej;
  • podstaw negocjacji i negocjacji zbiorowych:
  • analizy wykonywanej pracy oraz sporządzania opisów stanowisk pracy i profili wymagań osobowościowych;
  • opracowywania i modyfikacji systemów ocen pracowniczych oraz procedury ich wdrażania;
  • wartościowania, czyli oceny wymagań, trudności danej pracy oraz jej wyceny;
  • budowania systemów wynagradzania pracowników;
  • budowania ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego pracowników;
  • wykorzystania informatycznych narzędzi w zarządzaniu kadrami;
  • podstaw zarządzania zasobami ludzkimi, etyki w stosunkach pracy i aspektów proefektywnościowych i antyefektywnościowych kultury organizacyjnej.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w dziale personalnym, pełnienia funkcji doradcy, eksperta w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w różnego typu instytucjach, w tym w przedsiębiorstwach; do pozyskania odpowiednich współpracowników i zbudowania sprawnie funkcjonującego zespołu w ramach koordynowanych przez siebie projektów, itp.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Opinie (0)