Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Prawo w zarządzaniu biznesem

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

Prawo w zarządzaniu biznesem

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 57/59, 

03-301 Warszawa

E-mail: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Biuro Rekrutacji 22 519 21 70

 • PRAWO W ZARZĄDZANIU BIZNESEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Prawo w zarządzaniu biznesem w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, stanowiącej połączenie wielu zagadnień, między innymi z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania i finansów. Studenci poznają prawne i ekonomiczne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, uczą się jak chronić prawa przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, negocjować umowy handlowe, czy opracowywać koncepcje przedsięwzięć biznesowych z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

  Studenci Prawa w zarządzaniu biznesem nabywają licznych umiejętności. Między innymi w zakresie stosowania regulacji prawnych w obrocie gospodarczym, zawierania i wykonywania umów, interpretacji problemów prawnych wynikających ze stosunku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, stosowania regulacji prawnych i procedur w realizacji przedsięwzięć w ramach zamówień publicznych, czy wykorzystywania technik sprawnej komunikacji.

  Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach administracyjno- prawnych spółek prawa handlowego, działach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw, administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, międzynarodowych korporacjach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)