Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Instytut Historii Wojskowej

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Instytut Historii Wojskowej

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów historia

  FORMY ZAJĘĆ

  Wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, lektoraty, proseminaria, seminaria, praktyki zawodowe, praca indywidualna 
  ADRESACI

  Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, pasjonatów militarnego wymiaru historii oraz historii służb specjalnych.

  CELE

  Studia będą miały charakter interdyscyplinarny i będą ukierunkowane na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa Państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Znajdują się one na styku historii, historii wojskowej -zwłaszcza historii wojska jako instytucji, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości - dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

  Nabyte wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie historii jako dyscypliny niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń w tym wiedzy o sztuce i nauce wojennej oraz sposobach skutecznego wykorzystania struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych. Tego typu elementy są szczególnie przydatne siłom zbrojnym, które stanowią wyspecjalizowany organ państwa przeznaczony do ochrony i obrony interesów kraju oraz innym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Historia wojskowa
  • Historia służb specjalnych
  • Archiwistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Opinie (0)