Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Instytut Historii Wojskowej

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Instytut Historii Wojskowej

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów historia

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku historia.

  ADRESACI

  Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, pasjonatów militarnego wymiaru historii oraz historii służb specjalnych. Mają one charakter interdyscyplinarny i są ukierunkowane na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Znajdują się one na styku historii, historii wojskowej – zwłaszcza historii wojska jako instytucji, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości – dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

  Nabyta wiedza, kompetencje i umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie historii jako dyscypliny niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń, w tym wiedzy o sztuce i nauce wojennej oraz sposobach skutecznego wykorzystania struktur rozpoznawczych i instytucji wywiadowczych. Tego typu elementy są szczególnie przydatne siłom zbrojnym, które stanowią wyspecjalizowany organ państwa przeznaczony do ochrony i obrony interesów kraju oraz innym instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, historią wojskową, historią służb specjalnych, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją i wiedzą, absolwent będzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe – w tym głównie Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej i innych.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Historia wojskowa
  • Historia służb specjalnych
  • Archiwistyka

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)