Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Instytut Historii Wojskowej

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Instytut Historii Wojskowej

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Instytut Historii Wojskowej – Akademia Sztuki Wojennej

Instytut Historii Wojskowej istnieje od 2018 roku, a do jego głównych zadań należy realizowanie zajęć dydaktycznych, prowadzenie badań naukowych, jak również inspirowanie debaty publicznej. W przyszłym roku akademickim uruchomione zostaną studia pierwszego stopnia na kierunku Historia.

Prowadzone w Instytucie studia będą posiadać charakter interdyscyplinarny, aby wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane przez studentów czyniły z nich absolwentów potrafiących sprostać wymaganiom i potrzebom współczesnego rynku pracy. W procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony będzie na kształtowanie rzetelności poznawczej, odpowiedzialności oraz postaw patriotycznych. Istotnym elementem będą również zagadnienia dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa- szczególnie bezpieczeństwa militarnego, aby właściwie spoglądać nie tylko na historię, ale również na człowieka.

Studia w Instytucie Historii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej stanowić będą przestrzeń kształcenia, w której spotykać się będą: historia, historia bezpieczeństwa narodowego, historia wojskowa (w tym historia wywiadu i kontrwywiadu), jak również historia wojskowości i sztuki wojennej. Wszystkie wymienione elementy umożliwiać będą identyfikację i wszechstronną analizę czynników pozwalających na efektywną analizę zjawisk i przygotowanie środków koniecznych do skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom o charakterze polityczno- militarnym.

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)