• KRYMINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Kształcenie na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy na temat rozmiarów, przyczyn i skutków przestępczości, jak również osobowości przestępców oraz ich ofiar. Studenci zaznajamiają się z rolą organów państwowych w przeciwdziałaniu zjawiskom przestępczości, zasadami odpowiedzialności karnej i zasadami karania, czynnikami wpływającymi na wiktymizację. Ponadto, w ramach kierunku sporządzane są analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych symultanicznych sytuacji, wykonywane z pomocą psychologów policyjnych.

  Studia posiadają praktyczny charakter. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie określania rozmiarów przestępczości i jej dynamiki, analizowania zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym, analizowania przyczyn różnych rodzajów przestępstw i osobowości ich sprawców, określania wpływu zachowań patologicznych na popełnianie przestępstw, oceniania kosztów różnych rodzajów przestępstw i ich wpływu na funkcjonowanie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Opinie (0)