• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • zawodu: architekt krajobrazu, projektant zieleni, zarządca zieleni, projektant przestrzeni publicznej
  • podjęcia pracy w pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych

  Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy – inżynier architekt krajobrazu oraz posiadają umiejętności wykonywania prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, kształtowanie krajobrazu miejskiego i otwartego.

  Tytuł zawodowy inżynier architekt krajobrazu uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki architektura krajobrazu lub gospodarka przestrzenna)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kształtowanie terenów zieleni
  • Kształtowanie przestrzeni funkcjonalnych

   

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, historia sztuki, geografia, matematyka, informatyka, fizyka.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia eksperymentalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia związków bioaktywnych
  • Biotechnologia eksperymentalna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • BIOTECHNOLOGY Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w firmach z oficjalnym językiem angielskim jako: biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, biolog, analityk laboratoryjny, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie biotechnologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na biotechnologii lub mikrobiologii)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia eksperymentalna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biotechnologia związków bioaktywnych
  • Biotechnologia eksperymentalna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnology jest złożenie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnology jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATICS Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
  • pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
  • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również na współpracę interdyscyplinarną ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie informatyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na informatykę lub matematykę)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatics jest złożenie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • posługiwania się w pracy zawodowej ogólną wiedzą z dziedziny informatyki, pogłębioną poprzez wybór specjalizacyjnych ścieżek w tematyce: programowania i przetwarzania informacji, grafiki komputerowej i multimediów oraz sieci komputerowych
  • pracy jako grafik komputerowy, programista i projektant zaawansowanych systemów informatycznych oraz stron www, administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, specjalista do spraw bezpieczeństwa komputerowego
  • pracy zarówno na stanowisku samodzielnego informatyka, jak również do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują informatykę

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie informatyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na informatykę lub matematykę)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • uzyskania podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań, uczą się formułować treści matematyczne w języku logiki, są również zdolni do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki
  • nauczania matematyki w szkołach podstawowych oraz nabywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
  • pracy w zawodach: Programista, Analityk danych, Statystyk, Doradca finansowy

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie matematyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka

  Dowiedz się więcej

   

 • MATHEMATICS Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • uzyskania podstawowej wiedzy z dziedziny matematyki i jej praktycznych zastosowań, uczą się formułować treści matematyczne w języku logiki, są również zdolni do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki
  • nabywają umiejętności w zakresie technologii informacyjnej wymagane do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence)
  • pracy w zawodach: Programista, Analityk danych, Statystyk, Doradca finansowy

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie matematyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunki matematyka lub informatyka)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mathematics jest złożenie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

  Dowiedz się więcej

 • PIELĘGNIARSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo otrzymuje dyplom licencjata pielęgniarstwa uprawniający do uzyskania prawa wykonywania zawodu.

  Absolwent, po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu wydanego przez samorząd pielęgniarek i położnych, będzie posiadał kwalifikacje do wykonywania świadczeń:

  • pielęgnacyjnych,
  • zapobiegawczych,
  • diagnostycznych,
  • leczniczych,
  • rehabilitacyjnych,
  • z zakresu promocji zdrowia

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2019 nr 576, ze zm.) absolwent kierunku pielęgniarstwo może być zatrudniony na stanowisku pielęgniarki między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, żłobkach i domach pomocy społecznej.

  Absolwent kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej pielęgniarki

  Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Student Ocena

Najlepsza