Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Biomedyczny UMLUB

ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)

Lublin 20-093

dziekanat.biomedyczny@umlub.pl

+48 81 448 7300

Wydział Biomedyczny UMLUB

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Chodźki 7 (Collegium Academicum)

Lublin 20-093

dziekanat.biomedyczny@umlub.pl

+48 81 448 7300

 • BIOMEDYCYNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów biomedycyna

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna. Porównując do innych zbliżonych kierunków tj. biotechnologia, rachunek jest bardzo prosty. Absolwentów biotechnologii w kraju są tysiące, a absolwentów biomedycyny raptem garstka, co czyni Cię bardzo atrakcyjnym graczem na rynku pracy. Tytuł licencjata czy magistra to dopiero początek drogi, dlatego samorozwój i obranie dalszego kierunku są tutaj szczególnie istotne.

   Celem studiów

  • I stopnia (licencjat) jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie wiedzę dotyczącą struktury i funkcji organizmu ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Pozwoli to studentowi na zrozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.
  • II stopnia jest wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych. Oczekuje się, że program będzie stymulować studentów do krytycznego myślenia i niezależności wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne dla kariery naukowej w dziedzinie medycyny, dotyczące funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  biologia, język angielski.

  Przedmioty dodatkowe:
  chemia lub matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunek biomedycyna jest: 1) konkurs średniej ocen ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia oraz odpowiednio z jednolitych studiów magisterskich z zastrzeżeniem ust.2, 2) wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotu - język angielski zdawany na poziomie rozszerzonym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DIETETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Lublinie - Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunek studiów dietetyka

  Studia realizowane w uczelni medycznej kształcą specjalistów w zakresie dietetyki i żywienia człowieka, którzy w oparciu o wyszkolenie medyczne i kliniczne będą przygotowani do wykonywania medycznego zawodu dietetyk w wielu obszarach aktywności zawodowej, z uwzględnieniem postępowania żywieniowego w leczeniu chorób dietozależnych w różnych specjalnościach klinicznych i profilaktyki chorób dietozależnych.

  Student zdobywa zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, planowania racjonalnego żywienia, doboru diety w różnych stanach chorobowych oraz prowadzenia profesjonalnej edukacji żywieniowej. Nabywa kompetencje umożliwiające budowanie relacji terapeutycznej z pacjentem, a także dotyczące  technologii przygotowywania i kontrolowania jakości produktów żywnościowych i potraw.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w zawodzie dietetyk w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, domach pomocy społecznej i innych podmiotach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych placówkach sportowych i rekreacyjnych. Może kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia, oferujących poszerzenie i uszczegółowienie kompetencji zawodowych zdobywanych na studiach I stopnia.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Progi punktowe

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  2 przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, drugi język obcy nowożytny, fizyka, matematyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  STUDIA II STOPNIA

  Średnia ocen z całego toku studiów uzyskana na danym kierunku oraz wynik ukończenia studiów jako dodatkowe kryterium w przypadku uzyskania takiej samej średniej ocen przez grupę osób kandydujących większą niż liczba wolnych miejsc

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)