• DIETETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w zakresie dietetyki obejmują dwie specjalności:

  • poradnictwo żywieniowe
  • dietetyka kliniczna

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w zawodzie dietetyk w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, gabinetach i poradniach dietetycznych, placówkach sportowych (klubach sportowych, fitness oraz siłowniach), salonach kosmetycznych i SPA, instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową

  Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych w zakresie poradnictwa dietetycznego i dietetyki klinicznej

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Poradnictwo żywieniowe
  • Dietetyka kliniczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

  Studia przygotowują do:

  • działalności inżynierskiej takiej jak: projektowanie, synteza, analiza wybranych grup materiałów, doradztwo w zakresie materiałoznawstwa, działalność badawczo – rozwojowa oraz po dodatkowych kursach do działalności pedagogicznej
  • pracy m.in. w laboratoriach kryminalistycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych wojska, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych

  Tytuł zawodowy inżyniera w zakresie inżynierii materiałowej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek inżynieria środowiska)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria materiałowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: chemia, fizyka, informatyka, matematyka. 

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia inżynierskie I stopnia – trwają 7 semestrów (3,5 roku)

  Studia przygotowują do:

  • zawodu: inżynier środowiska
  • zatrudnienia w firmach: projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, w przemyśle, w organach administracji państwowej i samorządowej, służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska (np. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy parków narodowych i parków krajobrazowych), w ośrodkach badawczych, funduszach i fundacjach (np. Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska), w szkolnictwie wyższym, a po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego, także średnim, gimnazjalnym i podstawowym; w firmach konsultingowych, biurach planowania przestrzennego, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, instytucjach Unii Europejskiej

  Tytuł zawodowy inżynier w zakresie inżynierii środowiska uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku inżynieria środowiska)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych (m.in. analityka laboratoryjna w ochronie środowiska)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska  brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest ukończenie studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

STUDENT Ocena

OK :)

Gość Ocena

Najlepsza uczelnia ????