ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

ul. Sucharskiego 2, 

35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11

fax: +48 17 866 12 22

e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Kształcenie na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, złożonej z zagadnień reprezentujących między innymi nauki społeczne, ekonomię oraz ekologię.

  Studenci zaznajamiają się z wyzwaniami i zagrożeniami współczesnej cywilizacji, sposobami ochrony bioróżnorodności, wpływem konsumpcyjnego stylu życia na środowisko, jak również zasadami budowania marki zrównoważonej organizacji. Co istotne, realizowany program nauczania pozwala na przeprowadzanie części zajęć w zielonych laboratoriach, umożliwiających edukację poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zrównoważone zarządzanie biznesem
  • Zrównoważony agrobiznes i ekoinnowacje

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zrównoważone zarządzanie biznesem
  • Zrównoważony agrobiznes i ekoinnowacje

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)