al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Oddział Stomatologiczny

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.lekarski.umed.lodz.pl

www.stomatologia.umed.lodz.pl

 

al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Oddział Stomatologiczny

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź

informacja: Dział Rekrutacji i Kształcenia

pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź

e-mail: rekrutacja@umed.lodz.pl

tel.: (42) 272 51 77, 272 51 78

www.lekarski.umed.lodz.pl

www.stomatologia.umed.lodz.pl

 

 • KIERUNEK LEKARSKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów lekarski

  Celem kształcenia na kierunku lekarskim jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu lekarza poprzez nauczanie podstawowych teorii i zasad praktyki medycznej oraz umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem. W programie nauczania znajdują się przedmioty przedkliniczne (m.in. anatomia, fizjologia, histologia, genetyka), nauczane głównie na latach I-III, oraz przedmioty kliniczne (m.in. choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria, psychiatria, ginekologia i położnictwo) nauczane na latach IV-VI. Dla studentów przygotowany jest szeroki wachlarz zajęć fakultatywnych, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania. Ponieważ teoria to zdecydowanie za mało, umiejętności przyszłych lekarzy szlifowane są też podczas praktyk wakacyjnych.

  Po ukończeniu 6-letnich studiów absolwenci przystępują do stażu podyplomowego, po którym zdają Lekarski Egzamin Końcowy. Wynik tego egzaminu jest podstawą wyboru specjalizacji.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  Aby móc kandydować na kierunek lekarski wymagane są wyniki dwóch przedmiotów maturalnych z podanych:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia (poziom rozszerzony)
  • matematyka (poziom rozszerzony)
  • fizyka (poziom rozszerzony) 

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

  Dowiedz się więcej

 • KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów lekarsko dentystyczny

  Poza podstawami medycyny ogólnej program studiów obejmuje kliniczne nauki kierunkowe, m.in.: chirurgię stomatologiczną, chirurgię szczękowo-twarzową, endodoncję czy ortodoncję. Aby uzyskać tytuł lekarza dentysty, po skończeniu studiów należy odbyć roczny staż podyplomowy, a następnie zdać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

  Oddział Stomatologii posiada jedną z najlepiej wyposażonych baz dydaktycznych w kraju – studenci uczą się zawodu m.in. w nowoczesnych salach fantomowych imitujących kontakt z pacjentem. Łódzkie kierunki stomatologiczne znajdują się w pierwszej trójce rankingu kierunków studiów „Perspektywy” 2017.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia (poziom rozszerzony)
  • chemia (poziom rozszerzony)
  • matematyka (poziom rozszerzony)
  • fizyka (poziom rozszerzony) 

  * wymagany j. polski – poziom co najmniej podstawowy; wynik nie jest wliczany do punktów rekrutacyjnych, lecz decyduje o kolejności kandydatów w ramach jednakowego progu punktowego na liście rankingowej

  Dowiedz się więcej

 • TECHNIKI DENTYSTYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek studiów techniki dentystyczne

  Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie technik dentystycznych, wykonywania protez stałych, ruchomych, nietypowych oraz aparatów ortodontycznych zaprojektowanych przez lekarza. Wprowadzenie nowoczesnych technik i technologii w protetyce stomatologicznej, stomatologii estetycznej i ortodoncji ma dziś kluczowe znaczenie dla postępowania rehabilitacyjnego w stomatologii.

  Wydział jest obecnie jedyną w kraju jednostką naukowo-dydaktyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia na kierunku techniki dentystyczne na poziomie studiów magisterskich II stopnia, prowadzonych we współpracy z Politechniką Łódzką. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   

  W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • biologia lub chemia na poziomie co najmniej podstawowym

  * kandydatów obowiązuje sprawdzian zdolności manualnych (egzamin z rysunku oraz rzeźby)

  Dowiedz się więcej

   

   

  Studia II stopnia
   

  Wymagania rekrutacyjne na studia II stopnia:

  • dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne
  • rozmowa kwalifikacyjna

Opinie (1)

Studentka Ocena

Nie studiowałam na innych uczelniach medycznych, więc nie mam porównania, ale zdecydowanie mogę polecić łódzki UMed - świetna atmosfera, wykładowcy przyjaźni i z pasją podchodzą do swojego przedmiotu. Starsze roczniki oczywiście służą dobrą radą i potrzebnymi materiałami ;) Jeśli chodzi o sprzęt i warunki, to uczelnia ma dobre zaplecze. A dodatkowo dziekanat obala mity, mi udało się za każdym razem załatwić wszystko co chciałam szybko i sprawnie, a panie w dziekanacie są bardzo miłe! Biblioteka nowoczesna, dobrze wyposażona. To na pewno będzie wybór, którego nie będziecie żałować :)