• BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Kierunek multidyscyplinarny łączący wiedzę z dziedzin przyrodniczych i technicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak m.in.: biologia komórki, biologia molekularna, bioinformatyka, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin i zwierząt, inżynieria genetyczna, biofizyka, mikrobiologia weterynaryjna.
  Studenci uczą się projektowania w AutoCAD. Absolwenci potrafią interpretować i raportować dane biologiczne uzyskane w trakcie pracy, oceniać przydatność dostępnych metod czy urządzeń i zaproponować potencjalnie najlepsze rozwiązanie. Potrafią zaplanować eksperyment do rozwiązania zadań związanych z tworzeniem produktu biotechnologicznego.
  Studenci kończący studia na tym kierunku z sukcesem znajdują zatrudnienie w firmach biotechnologicznych, laboratoriach badawczych i diagnostycznych oraz ośrodkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach rolniczych i ogrodniczych oraz zieleni miejskiej. Program studiów dotyczy zagadnień z zakresu agroekologii, mikroorganizmów chorobotwórczych, morfologii i anatomii roślin, fizjologii roślin, diagnostyki entomologicznej i fitopatologicznej. Absolwenci znajdują pracę w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin, dużych gospodarstwach rolnych oraz indywidualnych, ogrodach botanicznych i arboretach, a także firmach nasiennych i hodowlanych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona zdrowia roślin brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OGRODNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Na tym kierunku kształceni są specjaliści o szerokim profilu zawodowym. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni i kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody.
  Potrafią organizować pracę w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz wdrażać szeroko pojęty postęp naukowo-techniczny w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin. Po tym kierunku z powodzeniem znajdują pracę w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwórstwie owocowo-warzywnym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, usługach i doradztwie ogrodniczym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby mające dyplom ukończenia studiów. W Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) kandydaci nie mogą wybrać kierunku, na którym uzyskali tytuł magistra lub magistra inżyniera. Przyjęcia kandydatów na studia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Opinie (0)