• INFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów informatyka

  Kierunek prowadzony jest w zakresie studiów technicznych i dedykowany jest pasjonatom komputerów. Studenci zdobywają wiedzę o nowoczesnych metodach tworzenia oprogramowania, zarządzaniu systemami informatycznymi, oraz administrowaniu sieciami komputerowymi. Ich wiedza bazuje na solidnych podstawach z zakresu matematyki. Absolwent poza metodami implementacji kodu poznaje również procesy wdrażania oraz testowania oprogramowania. Wiedza uzupełniona jest o zagadnienia z innych dziedzin, takich jak: sztuczna inteligencja czy grafika komputerowa.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • firmy dostarczające różnego rodzaju oprogramowanie (aplikacje internetowe, mobilne itp.) – Programista
  • firmy zbierające i przetwarzające duże ilości informacji, banki, instytucje finansowe – Analityk danych
  • urzędy i instytucje, firmy posiadające rozbudowaną infrastrukturę informatyczną – Administrator sieci
  • start-upy wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne i centra badawcze – Data Scientist

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Aplikacje biznesowe i bazy danych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Aplikacje biznesowe i bazy danych

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Cyberbezpieczeństwo
  • Zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Częstochowska

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów informatyka przemysłowa

  Informatyka Przemysłowa to kierunek łączący zaawansowane technologie informatyczne z potrzebami i wyzwaniami współczesnego przemysłu. Studenci poznają tutaj zarówno teoretyczne podstawy informatyki, jak i praktyczne zastosowania w obszarach takich jak automatyzacja, robotyka, systemy wbudowane, przetwarzanie danych czy inteligentne systemy produkcyjne.

  Program studiów skupia się na kształtowaniu umiejętności analizy, projektowania i wdrażania systemów informatycznych w środowisku przemysłowym. Duży nacisk kładziony jest na naukę programowania, a także na projektowanie inteligentnych systemów wspomagających produkcję.

  Kursy teoretyczne uzupełnione są o liczne laboratoria i projekty, które umożliwiają studentom praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w stażach i praktykach w przedsiębiorstwach technologicznych, co pozwala na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Częstochowska

 • MATEMATYKA STOSOWANA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów matematyka stosowana i technologie informatyczne

  Kształcenie na kierunku jest dostosowane do potrzeb rynku pracy poprzez powiązanie dwóch dyscyplin naukowych matematyki oraz informatyki technicznej i telekomunikacji, co w sposób uniwersalny przygotowuje absolwenta do aktywności na rynku pracy, a także do dalszego kształcenia. Absolwent posiada wiedzę z zakresu matematyki i informatyki na tyle wszechstronną, aby mógł rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, statystyczną analizą danych oraz posługiwać się różnymi technikami i narzędziami informatycznymi.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • instytucje specjalizujące się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych, a także analizowaniu i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych występujących w rozmaitych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej
  • branża IT
  • przedsiębiorstwa z wielu branż przemysłu
  • sektor finansowo-ubezpieczeniowy
  • instytucje państwowe, np. urzędy statystyczne

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Ścieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Modelowanie matematyczne i analiza danych
  • Matematyka finansowa i bezpieczeństwo danych

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny, matematyka oraz 1 przedmiot do wyboru z: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Politechnika Częstochowska

 • SZTUCZNA INTELIGENCJA I DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów sztuczna inteligencja i data science

  Zaproponowany program jest odpowiedzią na rosnącą w przemyśle potrzebę coraz większej liczby ekspertów znających techniki przetwarzania danych.

  Program studiów uwzględnia zarówno zagadnienia analizy danych (analizę statystyczną, uczenie maszynowe, inteligencję obliczeniową, czy metody uczenia głębokiego) jak i różne metody dostępu do danych.

  Absolwent będzie znał zarówno teoretyczne podstawy różnych współczesnych metod analizy danych, jak i będzie potrafił wykorzystać te metody na różnych polach, takich jak analiza danych złożonych (tekst, dźwięk, obraz), analiza danych medycznych, zastosowania w ekonomii, czy w robotyce.

  Uczestnicy poznają najnowsze narzędzia przetwarzania danych, jak i rozwiązania aktualnie proponowane w światowej literaturze. Studenci poznają również metody prowadzenia badań naukowych. Będzie to solidną podstawą do kontynuowania nauki w ramach Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Politechnice Częstochowskiej, lub w innych ośrodkach naukowych w kraju i zagranicą.

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Computational intelligence and data science
  • Sztuczna inteligencja

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)