• NAUCZANIE GRY ZESPOŁOWEJ W SZKOLNICTWIE MUZYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia. Celem ich jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umożliwienie zdobycia kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji zajęć muzykowania zespołowego w szkołach muzycznych I stopnia. W oparciu o koncepcję muzykowania zespołowego, wdrażaną w ramach reformy systemu szkolnictwa artystycznego, studia obejmują bogate spektrum powiązanych zagadnień: od opracowywania i instrumentowania nowej literatury na zespoły dziecięce, po prowadzenie zajęć grupowych i charakterystykę nowych relacji nauczyciel – uczeń - rodzic. Uczestnikom gwarantuje się dostęp do zbiorów bibliotecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MISTRZOWSKIE W ZAKRESIE INSTRUMENTALISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są w szczególności do absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. Celem ich jest poszerzenie wiedzy warsztatowej, opanowanie nowych utworów literatury instrumentalnej z uwzględnieniem współczesnych trendów interpretacyjnych oraz opanowanie współczesnych technik wykonawczych.Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

  Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:

  • instrument główny,
  • dawne techniki wykonawcze,
  • literatura przedmiotu głównego,
  • praktyka estradowa,
  • zespół kameralny.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA MISTRZOWSKIE W ZAKRESIE KAMERALISTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia kierowane są do instrumentalistów, absolwentów krajowych i zagranicznych uczelni muzycznych. Celem ich jest doskonalenie warsztatu wykonawczego poprzez realizację reprezentatywnych utworów instrumentalnej literatury kameralnej z uwzględnieniem aktualnych trendów interpretacyjnych. Słuchaczom gwarantuje się dostęp do zasobów bibliotecznych.

  Studia trwają cztery semestry i obejmują przedmioty:

  • instrument główny,
  • dawne techniki wykonawcze,
  • literatura przedmiotu głównego,
  • praktyka estradowa,
  • zespół kameralny.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

były student Ocena odpowiedz

dramat... stracone 5 lat życia - nie przez nauczanie ale przez nauczycieli