ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 57 20 208

fax. (0-22) 57 20 266

e-mail: dziekanatIwl@wum.edu.pl

http://1wl.wum.edu.pl/

ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 57 20 208

fax. (0-22) 57 20 266

e-mail: dziekanatIwl@wum.edu.pl

http://1wl.wum.edu.pl/

 • AUDIOFONOLOGIA Z PROTETYKĄ SŁUCHU Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent kierunku audiofonologia z protetyką słuchu zna naukowe podstawy funkcjonowania narządu słuchu i metody jego protetyki oraz potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów leżących w zakresie działań audiofonologa i protetyka słuchu. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia badań diagnostycznych narządu słuchu, równowagi, mowy, oraz prowadzenia rehabilitacji zaburzeń tych narządów. Może pracować jako technik audiofonologii. Zadania zawodowe absolwenta mogą być realizowane w dużych, pełnoprofilowych pracowniach audiologicznych, foniatrycznych i otoneurologicznych oraz gabinetach korekcji wad słuchu i pracowniach audioprotetycznych.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Audiofonologia z protetyką słuchu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka

  Dowiedz się więcej

 • ELEKTRORADIOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku elektroradiologia posiada niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania narządów poddawanych diagnostyce, zna naukowe podstawy stosowanej aparatury i metod diagnostycznych, potrafi je zastosować przestrzegając zasad bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej, potrafi przygotować aparaturę i pacjenta do badań. Zadania zawodowe absolwenta mogą być realizowane w zakładach i pracowniach diagnostyki rentgenowskiej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, ultrasonograficznej, EEG, EMG, EKG; zakładach prowadzących radioterapię, w firmach świadczących usługi doradztwa w zakresie sprzętu i technik diagnostyki obrazowej, 8 tu jesteś: Studia ultrasonograficznej i radioterapii. Absolwenci kierunku elektroradiologia mogą poszerzać swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych. Absolwenci studiów licencjackich (I stopnia) mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektroradiologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektroradiologia jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FIZJOTERAPIA Stopień: II Jednolite REKRUTACJA

  Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, specjalistycznych ośrodkach szkolenioworehabilitacyjnych, uzdrowiskach, zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych, hospicjach i domach opieki, poradniach i zakładach pracy chronionej, ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa Wellness, jednostkach badawczych, szkolnictwie wyższym, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia
  • Fizyka i astronomia lub fizyka lub chemia lub matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fizjoterapia jest wynik egzaminu wstępnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent kierunku logopedia ogólna i kliniczna zna naukowe podstawy funkcjonowania narządów mowy, metod diagnostyki i rehabilitacji oraz potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów leżących w zakresie działań logopedy klinicznego. Posiada wiedzę na temat pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej, kwalifikacji wad wymowy i usprawnienia narządów artykulacyjnych. We współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem może ustalać metody oraz tryb postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Absolwenci kierunku logopedia ogólna i kliniczna mogą poszerzać swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i sympozjach naukowych. Absolwenci studiów licencjackich (I stopnia) mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich (II stopnia).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dowolny przedmiot 
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Student 01 Ocena

Oprocz Pań z dziekanatu to bardzo polecam :) dobrzy specjalisci, odpowiednie przedmioty.