ul. Żwirki i Wigury 61,

02-091 Warszawa

tel. (0-22) 572 02 13

fax. (0-22) 572 02 73

e-mail: urszula.kordosz@wum.edu.pl

http://wld.wum.edu.pl/

Opinie (1)

zainteresowany Ocena

Brak czytelnych list rankingowych,jakie są na innych uczelniach(dotyczy wszystkich wydziałów)