• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Turystyka i rekreacja
  Bardzo szerokie perspektywy zawodowe sprawiają, że kierunek ten jest coraz bardziej popularny. Moda na aktywny wypoczynek i chęć poznawania nowego sprawiają, że coraz więcej osób spędza wolny czas na uprawianiu sportu, a wakacje na podróżach. Na tym kierunku kształcimy osoby zdolne do organizacji i zaspokojenia obu tych potrzeb.
  Wiedza. Studenci zdobędą w ramach studiów podstawową wiedzę o biologicznych, kulturowych, ekonomicznych  i psychospołecznych podstawach aktywności człowieka, w szczególności aktywności podejmowanej dobrowolnie, w czasie wolnym, dla poprawy lub zachowania dobrego stanu zdrowia, samorealizacji, podtrzymania więzi społecznych czy kompensowania zagrożeń cywilizacyjnych. Nauczą się korzystać z różnorodnych form aktywności wolnoczasowej i je promować. Będą rozeznani w wybranych aspektach funkcjonowania organizmu człowieka, mechanizmach podejmowania przez niego decyzji,  współczesnych modelach zachowań oraz kształtowaniu stylu życia, w tym szczególnie o realizowanych formach rekreacji i turystyki.
  Umiejętności. Na bazie uzyskanej wiedzy absolwenci kierunku Turystyka i rekreacja są wyposażeni w umiejętności, które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.
  Kompetencje. Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja otwierają szerokie perspektywy pracy z osobami dobrowolnie korzystającymi z usług turystycznych czy rekreacyjnych, zróżnicowanymi pod względem wieku, poziomu wykształcenia, kultury, zainteresowań czy środowiska. Kompetencje, pozyskane podczas praktyk, wzmacniają zdolności absolwentów w zakresie funkcjonowania w społeczeństwach wielokulturowych, dają predyspozycje do aktywności w otaczającym ich środowisku, wzmacniają aktywność fizyczną, umiejętności komunikowania się, oddziaływania na zachowania innych, znajomość praw marketingowych a także przestrzegania zasad etyki i standardów bezpieczeństwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen uzyskanych z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Wychowanie fizyczne
  Wiedza. Student na kierunku Wychowanie Fizyczne zdobywa uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym (przedszkole, szkoła podstawowa) w roli nauczyciela wychowania fizycznego lub w roli instruktora gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej, instruktora sportu i instruktora rekreacji w wybranej dyscyplinie sportu (znajdującego zatrudnienie m.in. w UKS, SKS, TKKF, MOSIR itp.), trenera osiedlowego, animatora czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym szczególnie będących w wieku poprodukcyjnym).
  Kompetencje. Absolwent studiów I stopnia legitymuje się praktycznymi kompetencjami, umożliwiającymi efektywne oddziaływanie na zachowania jednostek i grup społecznych, które mają na celu zaspakajanie ich potrzeb rekreacyjnych, zdrowotnych i przyjemnościowych, związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.
  Umiejętności. Absolwent zostaje wyposażony w wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i biologiczną, która pozwala rozumieć procesy rozwojowe, socjalizacyjne, wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne (wiedzę – popartą doświadczeniem w jej praktycznym zastosowaniu) oraz praktyczne umiejętności i kompetencje, niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi a także seniorami. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej, promowania zdrowia i prawidłowych zachowań wolnoczasowych, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej, służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z całego toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

student. Ocena

Najgorsza uczelnia jaką można wybrać. Przy naborze na dany kierunek nie ma konkretnych informacji na temat systemu kształcenia, liczby zjazdów i ich częstotliwości. Nikt nie liczy się ze studentami. Na nowych kierunkach studenci są traktowani jak króliki doświadczalne, o czym są wręcz jawnie informowani. Ewentualne skargi nie mają większego znaczenia, ponieważ władze uczelni uważają się za najmądrzejsze i nie biorą ich pod uwagę. Z resztą większość wykładowców również się za takich uważa. Tam student ma niestety tylko same obowiązki, żadnych praw. Sesja czasami trwa 1 weekend, a ewentualne poprawki trzeba robić kosztem innych zajęć. Przeważnie w trakcie trwania nauki jest przynajmniej jeden aneks podnoszący opłatę za studia, o czym studenci dowiadują się dosłownie przed samą wpłatą za kolejny semestr. Uczelnia jest nastawiona po prostu na ściąganie pieniędzy od studentów, w każdy możliwy sposób, a nie na dobre wykształcenie swoich podopiecznych. Ogólnie strata czasu i pieniędzy. Nie polecam uczelni.

Student AWF Ocena

Wykładowcy którzy pracują na uczelni nie są w ogóle obiektywni , nie wstawiają się na konsultacje, zgłoszenie skargi na jakiego kol wiek wykładowce grozi dużo większym pogorszeniem sytuacji , brak szacunku do studenta ! Nie polecam tej uczelni !!

rambo Ocena

wybrałem studia wychowanie fizyczne bo nie wiedziałem co chcę dalej w życiu robić, a uczyć mi się nie chciało. Pewnie będę panem od WF i będę trenował gimbazę