• TURYSTYKA I REKREACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Turystyka i rekreacja

  IDEALNY KANDYDAT:
  - jest ciekawy świata,
  - potrafi pracować z grupą,
  - swobodnie nawiązuje kontakty,
  - potrafi szybko podejmować trudne decyzje.


  ABSOLWENT:
  - pracuje jako:
  opiekun osób i grup turystycznych,
  menedżer projektów turystycznych i rekreacyjnych,
  instruktor różnorodnych aktywności ruchowych,
  specjalista w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, gospodarstwach agroturystycznych, 
  specjalista administracji rządowej i samorządowej oraz w organizacjach społecznych,
  - prowadzi własne biuro podróży, agencję podróży, firmę specjalizującą się w organizacji turystyki i rekreacji,
  - projektuje i wdraża oferty turystyczne i rekreacyjne,
  - zarządza zespołem,
  - zna prawa ekonomii i sprawnie posługuje się językiem obcym,
  - na poziomie licencjackim uzyskał stopnie instruktorskie ze specjalizacji rekreacyjnych i sportowych,
  - posiada praktyczne kompetencje do bycia opiekunem, animatorem, liderem, instruktorem, trenerem oraz menedżerem w różnych dziedzinach z obszaru turystycznego i rekreacyjnego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Trener outdoor
  • Organizator przedsięwzięć turystycznych
  • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
  • Hotelarstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Trener outdoor
  • Organizator przedsięwzięć turystycznych
  • Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych
  • Hotelarstwo

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka i rekreacja jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen uzyskanych z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Wychowanie fizyczne

  IDEALNY KANDYDAT
  - posiada dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną,
  - jest świadomy własnych potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych,
  - jest otwarty na ludzi – dzieci, młodzież i dorosłych.

  ABSOLWENT

  - może zostać nauczycielem, trenerem, instruktorem,
  - może pracować w szkole, siłowni, klubie fitness, prowadzić własną działalność, być trenerem osobistym a także zajmować stanowiska kierownicze w organizacjach oświatowych, samorządowych, administracji państwowej i innych instytucjach,  zajmujących się realizacją polityki prozdrowotnej i doradztwem oraz upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  - jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z roli nauczyciela w zakresie aktywności fizycznej,
  - posiada umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji,
  - potrafi współpracować i współdziałać ze specjalistami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Sport szkolny
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Fitness
  • Logorytmika

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Gerokinezjologia (opiekun - instruktor osób starszych)
  • Trener osobisty

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Sport szkolny
  • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
  • Fitness
  • Logorytmika

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)
  • Gerokinezjologia (opiekun - instruktor osób starszych)
  • Trener osobisty

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z całego toku studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

student. Ocena

Najgorsza uczelnia jaką można wybrać. Przy naborze na dany kierunek nie ma konkretnych informacji na temat systemu kształcenia, liczby zjazdów i ich częstotliwości. Nikt nie liczy się ze studentami. Na nowych kierunkach studenci są traktowani jak króliki doświadczalne, o czym są wręcz jawnie informowani. Ewentualne skargi nie mają większego znaczenia, ponieważ władze uczelni uważają się za najmądrzejsze i nie biorą ich pod uwagę. Z resztą większość wykładowców również się za takich uważa. Tam student ma niestety tylko same obowiązki, żadnych praw. Sesja czasami trwa 1 weekend, a ewentualne poprawki trzeba robić kosztem innych zajęć. Przeważnie w trakcie trwania nauki jest przynajmniej jeden aneks podnoszący opłatę za studia, o czym studenci dowiadują się dosłownie przed samą wpłatą za kolejny semestr. Uczelnia jest nastawiona po prostu na ściąganie pieniędzy od studentów, w każdy możliwy sposób, a nie na dobre wykształcenie swoich podopiecznych. Ogólnie strata czasu i pieniędzy. Nie polecam uczelni.

Student AWF Ocena

Wykładowcy którzy pracują na uczelni nie są w ogóle obiektywni , nie wstawiają się na konsultacje, zgłoszenie skargi na jakiego kol wiek wykładowce grozi dużo większym pogorszeniem sytuacji , brak szacunku do studenta ! Nie polecam tej uczelni !!

rambo Ocena

wybrałem studia wychowanie fizyczne bo nie wiedziałem co chcę dalej w życiu robić, a uczyć mi się nie chciało. Pewnie będę panem od WF i będę trenował gimbazę