• SPORT Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Sport
  Jaki jest idealny kandydat? Sprawny fizycznie, zainteresowany zagadnieniami w obszarze sportu, ma predyspozycje do analitycznego i syntetycznego postrzegania rzeczywistości w zakresie kultury fizycznej.
  Co będę robić po skończeniu studiów? Będę trenerem sportowym lub menedżerem sportu. Będę pracować w klubach, związkach i zrzeszeniach sportowych oraz instytucjach państwowych odpowiedzialnych za sport. Będę negocjować kontrakty.
  Czego się nauczę? Przekazywania wiedzy i informacji. Samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z organizacją oraz prowadzeniem treningów. Przygotowania motorycznego sportowców. Zasad rządzących sportem i organizacją sportu.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Sport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Trzy przedmioty do wyboru spośród: języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, historii

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Sport jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz średnia ocen z przebiegu studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: