Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństw informacyjne i cyberbezpieczeństwo

  ADRESACI 
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa. Kierunek adresowany jest do osób, które chciałyby w przyszłości pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.   
   
  CELE 
  Pozyskanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji przez instytucje i organizacje, doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Walka informacyjna
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Walka informacyjna
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

  ADRESACI
  Adresatami kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja są wszyscy absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności: roli i znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.
  Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.
   
  CELE
  Celem kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja jest kształcenie elit intelektualnych w zakresie możliwości analitycznych (w tym i wywiadowczych), kreowanie podstaw myślenia, wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa w regionie.
  Ten unikatowy w skali kraju kierunek studiów kładzie szczególny nacisk na kompetencje miękkie i potrzebne na rynku umiejętności, takie jak zarządzanie wizerunkiem, zarządzenie bezpieczeństwem, czy znajomość organów i kompetencji organów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka
  • Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka
  • Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I OBRONA POWSZECHNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej oraz podmiotach gospodarczych.
   
  CELE
  Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń  bezpieczeństwa narodowego, identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Obrona terytorialna
  • Zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa społecznego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Obrona terytorialna
  • Zrównoważone bezpieczeństwo

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Obrona terytorialna
  • Zarządzanie środowiskiem bezpieczeństwa społecznego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Obrona narodowa
  • Obrona terytorialna
  • Zrównoważone bezpieczeństwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  ADRESACI 
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. 
   
  CELE 
  Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (3)

Stary dobry Absolwent WBN Ocena odpowiedz

Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona w połowie 2016 r. , a obecnie działa nowa grupa pseudo wykładowców, kadra złożona z ludzi bez doświadczenia , maturzyści, wstrzymajcie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie . Zwolniono ponad 100 wykładowców z czego część była w służbie czynnej(stałej) w różnych formacjach mundurowych podległych m.in. MON jak i MSWiA , dla tego , że byli niepoprawni politycznie jest to po prostu skandal !!! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego z wiedzą , która nie ma absolutnie żadnego zastosowania w praktyce. To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze (przede wszystkim w przypadku studentów zaocznych) niestety nie mamy na to wpływu miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości struktura uczelni zmieni się na lepsze ...

Cicha Ocena odpowiedz

Poziom naprawdę wysoki, minimalna zdawalnosc w pierwszym terminie u wiekszości. Niektórzy wykładowcy i ćwiczeniowcy pracują tutaj, aby oblać jak najwięcej osób. Wymagają znania książki na pamięć, mówią jedno a robią drugie. Trochę za szybko chcą zrobić coś elitarnego i mogą nie mieć chętnych w kolejnych latach. Jednak są wykładowcy którzy i nauczą i są mili. Widać że chcą nauczyć czegoś konkretnego, interesuje ich to jak dana osoba rozumie zagadnienie. Tłumaczą nawet na przykładach z życia co ułatwia zapamiętywanie zagadnień. Rozumieją stres i starają się, aby egzamin był jak najmniej stresujący.

Od środka Ocena odpowiedz

Po dawnym AON ie nie ma śladu. Poziom strasznie wysoki. Zdawalność w pierwszym terminie, bez poprawek.. minimalna. Ludzie bardzo sympatyczni. Uczelnia przyjmuje wszystkich, ale na pierwszym semestrze mało komu udaje się utrzymać.