al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(budynek nr 25)

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438

Studia doktoranckie – tel. 261 814 657 

Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(budynek nr 25)

e-mail: dziekanat.wbn@akademia.mil.pl

Dziekanat WBN – tel./faks: 261 814 110

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 814 438

Studia doktoranckie – tel. 261 814 657 

Studia podyplomowe – tel. 261 814 657

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństw informacyjne i cyberbezpieczeństwo

  ADRESACI 
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: ochrony informacji, przeciwdziałania walce informacyjnej oraz cyberbezpieczeństwa. Kierunek adresowany jest do osób, które chciałyby w przyszłości pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.   
   
  CELE 
  Pozyskanie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji przez instytucje i organizacje, doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Walka informacyjna
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Walka informacyjna
  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym i cyberbezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

  ADRESACI
  Adresatami kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja są wszyscy absolwenci szkół średnich zainteresowani pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa regionalnego, a w szczególności: roli i znaczenia organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.
  Adresatami kierunku są osoby chętne podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji. Dlatego też studia kierowane są zwłaszcza do osób o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujących się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.
   
  CELE
  Celem kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja jest kształcenie elit intelektualnych w zakresie możliwości analitycznych (w tym i wywiadowczych), kreowanie podstaw myślenia, wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa państwa w regionie.
  Ten unikatowy w skali kraju kierunek studiów kładzie szczególny nacisk na kompetencje miękkie i potrzebne na rynku umiejętności, takie jak zarządzanie wizerunkiem, zarządzenie bezpieczeństwem, czy znajomość organów i kompetencji organów bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka
  • Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka
  • Bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dyplomacja i komunikacja polityczna
  • Analityka i prognostyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe
  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa narodowego, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej oraz podmiotach gospodarczych.
   
  CELE

  Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym m.in. poprzez umiejętność analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, identyfikowania celów w zakresie obrony narodowej, a także zapewnienia bezpieczeństwa społecznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
  • Obrona narodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
  • Obrona narodowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
  • Obrona narodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Analityka i prognostyka zagrożeń bezpieczeństwa
  • Obrona narodowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne

  ADRESACI 
  Absolwenci szkół średnich, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach związanych z organizacją bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), wojskowej, podmiotach gospodarczych oraz w Straży Granicznej, Policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i komercyjnych firmach ochrony osób i mienia. 
   
  CELE 
  Przygotowanie absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie kryzysowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo powszechne
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Zarządzanie bezpieczeństwem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra lub równorzędny. Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie (Od) oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów wyższych (Os). W sytuacjach, kiedy liczba kandydatów na dany kierunek studiów stacjonarnych przekracza wyznaczony limit, wówczas przeprowadzany jest test kwalifikacyjny, a uzyskana ocena (T) brana jest pod uwagę przy końcowym wyniku kwalifikacji (WK).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Opinie (3)

Stary dobry Absolwent WBN Ocena odpowiedz

Na uczelni istnieje totalny bałagan, kadra akademicka została zwolniona w połowie 2016 r. , a obecnie działa nowa grupa pseudo wykładowców, kadra złożona z ludzi bez doświadczenia , maturzyści, wstrzymajcie się z wyborem tej właśnie uczelni .przeczytajcie wiadomości z 26 marca2017 na onecie . Zwolniono ponad 100 wykładowców z czego część była w służbie czynnej(stałej) w różnych formacjach mundurowych podległych m.in. MON jak i MSWiA , dla tego , że byli niepoprawni politycznie jest to po prostu skandal !!! Za to zatrudnili nie wiadomo skąd magisterskie bez doświadczenia dydaktycznego z wiedzą , która nie ma absolutnie żadnego zastosowania w praktyce. To już nie ta uczelnia co kiedyś ! Stracony czas i pieniądze (przede wszystkim w przypadku studentów zaocznych) niestety nie mamy na to wpływu miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości struktura uczelni zmieni się na lepsze ...

Cicha Ocena odpowiedz

Poziom naprawdę wysoki, minimalna zdawalnosc w pierwszym terminie u wiekszości. Niektórzy wykładowcy i ćwiczeniowcy pracują tutaj, aby oblać jak najwięcej osób. Wymagają znania książki na pamięć, mówią jedno a robią drugie. Trochę za szybko chcą zrobić coś elitarnego i mogą nie mieć chętnych w kolejnych latach. Jednak są wykładowcy którzy i nauczą i są mili. Widać że chcą nauczyć czegoś konkretnego, interesuje ich to jak dana osoba rozumie zagadnienie. Tłumaczą nawet na przykładach z życia co ułatwia zapamiętywanie zagadnień. Rozumieją stres i starają się, aby egzamin był jak najmniej stresujący.

Od środka Ocena odpowiedz

Po dawnym AON ie nie ma śladu. Poziom strasznie wysoki. Zdawalność w pierwszym terminie, bez poprawek.. minimalna. Ludzie bardzo sympatyczni. Uczelnia przyjmuje wszystkich, ale na pierwszym semestrze mało komu udaje się utrzymać.