Politechnika Wrocławska

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

ul. Janiszewskiego 11/17

50-372 Wrocław

Tel.: 71 320 25 94

http://www.wemif.pwr.edu.pl/

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Politechnika Wrocławska

ul. Janiszewskiego 11/17

50-372 Wrocław

Tel.: 71 320 25 94

http://www.wemif.pwr.edu.pl/

 • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja
  Program studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja obejmuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji. Program opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy.

   

  Specjalność: Elektronika cyfrowa

  Urządzenia mobilne o stale rosnącej mocy obliczeniowej wypierają komputery PC z takich sektorów jak komunikacja i rozrywka. Urządzenia RTV i AGD zyskują nowe właściwości funkcjonalne dzięki wbudowanej inteligencji i połączeniu z systemami komunikacyjnymi. Specjalność Elektronika cyfrowa koncentruje się na takich właśnie zagadnieniach. Studenci poznają techniki projektowania układów cyfrowych VLSI i FPGA. Uczą się praktycznego programowania popularnych mikroprocesorów, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych. Podstawowym celem jest wykształcenie inżyniera dostosowanego do aktualnych potrzeb przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego, a w szczególności do jego gałęzi silnie reprezentowanych w Polsce.

  Specjalność: Inżynieria elektroniczna i fotoniczna

  Rozwój elektroniki skupia się aktualnie na miniaturyzacji, minimalizacji poboru energii, zwiększaniu wydajności obliczeniowej i integrowaniu funkcjonalności. Nastała era mikroukładów reagujących na bodźce zewnętrzne i samodzielnie podejmujących działania. Stosowane np. w medycynie napędzają rozwój nieinwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. W komunikacji od fal ultrakrótkich doszliśmy do wykorzystywania strumieni fotonów, fotoniki. Studenci oprócz zapoznania się z zagadnieniami związanymi z kierunkiem Elektronika i Telekomunikacja (przedmioty kierunkowe), zdobywa- ją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko pojętej elektroniki i fotoniki (przedmioty specjalnościowe), zagadnień interdyscyplinarnych (np. mikrosystemy w motoryzacji, systemy zabezpieczeń obiektów) oraz informatyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w dziedzinach związanych z elektroniką i fotoniką. Solidne wykształcenie pozwala im podejmować pracę zarówno w wielkich korporacjach, jak i w małych firmach, także własnych.

  Specjalność: Mikrosystemy

  Studenci specjalności Mikrosystemy poznają technologie mikroelektroniczne, uzyskują wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania, sposobów wytwarzania i zastosowania różnych przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, mikroczujników, ogniw słonecznych, a także urządzeń mikromechanicznych. Nurt technologiczny prezentuje szczególnie wysoki poziom, a nowoczesne laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych jest unikatowym tego typu laboratorium w kraju. Studenci uzyskują również gruntowne przygotowanie informatyczne, zdobywają wiedzę na temat projektowania, wykonywania i zastosowania układów mikroelektronicznych oraz mikroprocesorów. Tak przygotowani absolwenci posiadają szeroką interdyscyplinarną wiedzę, łączącą w całość zagadnienia projektowania, produkcji i aplikacji mikrosystemów z elementami strategii rynkowej. Dzięki temu znajdują zatrudnienie w wielkich i średnich korporacjach, przedsiębiorstwach związanych z takimi gałęziami przemysłu, jak medycyna czy ochrona środowiska, a także we własnym small-biznesie.

  Specjalność: Optoelektronika i technika światłowodowa

  Nowoczesna technika coraz częściej stosuje światło do przesyłania i przetwarzania informacji. Światłowody, lasery, diody elektroluminescencyjne, detektory i przełączniki oraz modulatory światła rewolucjonizują współczesną elektronikę. Nie buduje się już sieci komputerowych i telekomunikacyjnych wykonanych bez udziału światłowodów. Specjalność ta jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów dysponujących wiedzą z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej oraz umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania. W ramach specjalności kształceni są fachowcy w zakresie budowy i eksploatacji sieci światłowodowych różnych typów, przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych. Absolwenci otrzymują również solidne wykształcenie ogólne z zakresu elektroniki, telekomunikacji i podstaw programowania. Pozwala im to podejmować pracę w innych dziedzinach, również tych niezwiązanych ze światłowodami.

  Specjalność: Electronics, Photonics, Microsystems

  The graduates will possess multidisciplinary knowledge in electronics (including microelectronics), photonics and microsystems. They will be prepared for solving technical and techno- logical problems in those fields. They will have gained experience in technology and retrieving information from the literature and other sources. Wide spectrum of novel technologies – from nanotechnology and photonics, through micro- engineering to microelectronic and information techniques – are discussed in details during lectures given by experienced teachers. Well- equipped laboratories will help the students to understand new knowledge and possess new skills in the field of high-tech. Graduated students will be able to play the role of the leaders of the team and to organize and run research debates. They will have acquired the experience necessary for professional career at research centers, industry and universities.

  Specjalność: Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy

  Światowy rozwój nauki i techniki powoduje, że przed pracownikami stawiane są często problemy z pogranicza elektroniki, fotoniki i mikrosystemów. Specjalność Elektronika, fotonika, mikrosystemy oferuje studentom możliwość pogłębienia wiedzy, zdobycia umiejętności i kompetencji w zakresie najnowszych urządzeń i technologii, dając tym samym większą szansę w osiągnięciu sukcesu zawodowego na współczesnym, trudnym rynku pracy. W programie kształcenia wiele uwagi poświęcono optoelektronice i technice światłowodowej, zagadnieniom fotowoltaiki oraz miernictwu optoelektronicznemu. Bardzo ważne miejsce w programie zajmują sensorowe systemy elektroniczne, optoelektroniczne i światłowodowe. Dużą uwagę poświęca się także mikrosystemom, które kreują nowe możliwości postępu w niemal wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, od motoryzacji i bankowości do medycyny i ochrony środowiska. Ważnym punktem w programie kształcenia są również mikroprocesorowe systemy sterujące.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA MIKROSYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Program studiów na kierunku Inżynieria Mikrosystemów Mechatronicznych obejmuje wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami automatyki i techniki sterowania. Programy opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - studia na kierunku Inżynieria systemów mechatronicznych

  Mechatronika, to wiedza łącząca zagadnienia z zakresu elektroniki, optoelektroniki, informatyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Plan studiów na kierunku Mechatronika na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki wzbogacony jest o kursy poświęcone mikrosystemom, które obecnie znajdują zastosowania w systemach mechatronicznych. Automatyzacja procesów, w tym również działań w naszym co- dziennym życiu, wymaga wiedzy mechatronicznej. Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku Mechatronika posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie i projektowanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, mikroprocesorowych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych. Posiada wiedzę z zakresu zastosowania elementów aparatury kontrolno-pomiarowej w układach sterowania i układach automatycznej regulacji. Biegle posługuje się i korzysta ze współczesnych narzędzi informatycznych. Potrafi zaprojektować, współuczestniczyć i nadzorować procesy wytwarzania oraz korzystać ze zautomatyzowanej aparatury kontrolnopomiarowej. Zna specjalistyczny język obcy na poziomie średnio- zaawansowanym.

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria systemów mechatronicznych jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz średnia ważona z przebiegu studiów.

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Ptr Ocena

Dobry wydział, najlepszy dziekanat, jeżeli chcesz się uczyć to masz ogromne możliwości. Prace znalazłem od ręki, zacząłem szukać przed obroną, żeby dac sobie chwilę czasu na jej znalezienie, ale rozmowy miałem już umówione na drugi dzień, wszystkie przeszedłem bez problemu.

jankes Ocena

najlepszy wydział na całym PWR