ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

tel.:  71 36 80 148; 71 36 72 889 

fax:  71 36 80 627

e-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ie

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

tel.:  71 36 80 148; 71 36 72 889 

fax:  71 36 80 627

e-mail: dz-ie@ue.wroc.pl

http://www.ue.wroc.pl/wydzial_ie

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów żywnościowych
  Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę pozwalającą wszechstronnie przygotować inżynierów do zarządzania produkcją artykułów żywnościowych. Zapoznają się z zasadami i technikami wytwarzania stosowanymi podczas produkcji i przechowywania wyrobów. Zgłębiają wiedzę na temat nowoczesnych technik i technologii stosowanych w przemysłowej produkcji żywności. Na przykładzie firm sektora żywnościowego zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie opracowywania, wdrażania i analizy systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz zarządzania jakością. Opanowują też umiejętność ewidencjonowania oraz analizy wyników ekonomiczno-finansowych działalności firmy. Absolwenci są przygotowani do pracy w działach ekonomicznych oraz finansowych firm produkcyjnych i usługowych, laboratoriach referencyjnych a także naukowo-badawczych, jako menedżerowie jakości i produkcji, technolodzy czy specjaliści z zakresu zarządzania produktem.
  SPECJALNOŚĆ: Inżynieria produktów chemicznych
  Wiedza w ramach tej specjalności ukierunkowana jest na wszechstronne przygotowanie inżynierów w zakresie zarządzania produkcją artykułów chemicznych. Studenci poznają specyfikę techniczno-ekonomiczną branży, jej procesy, technologie produkcji, produkty i rynek oraz ekologiczne aspekty działalności gospodarczej. Uczą się zarządzać firmą i jej zasobami. Nabywają umiejętność ewidencjonowania oraz analizy wyników produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych działalności przedsiębiorstwa. Absolwenci są przygotowani do pracy jako menedżerowie produkcji, technolodzy a także specjaliści zarządzania jakością w firmach handlowych oraz usługowych.
  SPECJALNOŚĆ: Inżynieria ochrony środowiska
  Studenci tej specjalności poszerzają swoją wiedzę z ekologii, chemii środowiska oraz ekotrofologii. W czasie studiów zdobywają wiedzę oraz umiejętności dotyczące technik i technologii wykorzystywanych w ochronie środowiska, do oczyszczania ścieków a także unieszkodliwiania odpadów. Uczą się organizacji prowadzenia prac monitoringowych w zakresie skażeń środowiska oraz rozwiązywania problemów gospodarki wodnościekowej w zakładach przemysłowych. W rezultacie absolwenci potrafią projektować procesy eliminacji zanieczyszczeń ze ścieków i utylizacji odpadów.
  SPECJALNOŚĆ: Inżynieria bioproduktów
  Studenci zdobywają wiedzę m.in. z zakresu biologii i inżynierii komórki, mikrobiologii, procesów biotechnologicznych oraz inżynierii bioprocesowej. Poznają zagadnienia inżynieryjne i techniczne związane z praktyczną realizacją przemysłowych bioprocesów, stosowanych w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Poszerzają wiedzę z zakresu biotechnologii przemysłowej, a w szczególności procesów biosyntezy i fermentacji stosowanych w produkcji żywności oraz ochronie środowiska. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów produkcji i technologów w przemyśle biotechnologicznym, fermentacyjnym, spożywczym, biopreparatów, w służbach sanitarnych, laboratoriach analitycznych oraz placówkach badawczych.
  SPECJALNOŚĆ: Przedsiębiorczość i innowatyka
  Studia na tej specjalności przygotowują do pełnienia funkcji liderów przedsiębiorczości na potrzeby różnych środowisk. Absolwenci mogą pracować w doradztwie gospodarczym (consultingu), administracji terenowej, bankach, itp. Jako kadra kierownicza wyróżniają się znajomością zarówno problemów technicznych, jak i ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę na temat wielu obszarów działalności przedsiębiorstw, np.:
  • badań i rozwoju,
  • innowacji i wynalazczości,
  • projektowania procesów produkcji i pracy,
  • zarządzania produktami, marką i projektami,
  • prognozowania i controllingu.
  SPECJALNOŚĆ:  Zarządzanie produkcją i usługami 
  Absolwenci tej specjalności są przygotowani do prowadzenia działalności innowacyjnej i kierowania nią oraz do pracy w doradztwie gospodarczym (consultingu), bankach, ośrodkach badawczo-rozwojowych, itp. Wyróżniają się znajomością nowoczesnych rozwiązań zakresu ekonomii i zarządzania, przydatnych w kierowaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
  Absolwent posiada wiedzę na temat:
  • przedsiębiorczości technologicznej,
  • handlu wewnętrznego i zagranicznego,
  • wyceny przedsiębiorstw,
  • zarządzania produkcją, usługami oraz projektami,
  • prognozowania i controllingu.
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie rozwojem
  W ramach tej specjalności kształcimy kadrę kierowniczą mającą dobre przygotowanie techniczne i ekonomiczne oraz posiadającą wiedzę z zakresu zarządzania. Absolwenci znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, nastawionych na rozwój, a także w instytucjach usługowych np. w bankach, biurach projektowych, firmach konsultingowych oraz agencjach rządowych i instytucjach odpowiedzialnych za politykę rorozwojową w ramach Unii Europejskiej.
  Absolwent posiada wiedzę na temat:
  • badań i rozwoju,
  • organizacji systemów produkcyjnych,
  • innowacji i wynalazczości,
  • finansowania i zarządzania projektami,
  • zarządzania produktem,
  • projektowania oraz controllingu.
  SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie technologią
  Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów do zarządzania zasobami wiedzy w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Absolwenci tej specjalności są wysokiej klasy specjalistami z zakresu zarządzania zmianami technologicznymi. Są też obrze przygotowani do pracy w doradztwie gospodarczym, ośrodkach badawczo-rozwojowych, agencjach i instytucjach zajmujących się modernizacją oraz rozwojem.
  Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu:
  • nowoczesnych technologii,
  • strategii technologicznej firmy,
  • kierowania innowacyjnością w przedsiębiorstwie,
  • zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
  • audytu technologii.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka, język polski, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Grzegorx Ocena

Spędziłem 5 wspaniałych lat na UE. Z perspektywy czasu wcale nie żałuję, że wybrałem wydział IE. Nie było łatwo, zdarzały się gorsze i lepsze oceny, ale wykładowcy naprawdę solidnie przygotowali mnie do wejścia na rynek pracy. Dzięki temu, niedługo po obronie magisterki, udało mi się znaleźć pracę z perspektywami rozwoju. IE otwiera przed studentami szerokie bramy do interesujących ofert zatrudnienia. Z całą pewnością warto na tym wydziale studiować, bez znaczenia jaką specjalność się wybierze.

Kasia Ocena

ZIIP moze byc wyborem dla osob które nie potrafią do końca sprecyzować swoich oczekiwań i zainteresowań. Jednocześnie specjalnosć żywnościowa jest propozycją dla osób majacych wiecej nerwów i niż znajomi z innej specjalności jaką jest chemiczna. Żywnościowka jest mniej wymagającą specjalnością niz chemiczna. Kończac studia aktualnie przychodzi mi na mysl, że gdyby nie Koła naukowe i organizacje studenckie to moje studiowanie nie mialoby sensu. Polecam każdemu kto chce poznać niesamowitych ludzi, nauczyć się wielu kompetencji miękkich żeby się odważyli i skorzystali z tych aktywności. Z podspecjalizacji na produktach żywnościowych polecam fermentacje oraz praktyki w browarze ;)