• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - Instrumentalistyka
  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną, a przede wszystkim doskonalić umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te muszą wykazać się zarówno umiejętnością gry na instrumencie, jak i ogólną wiedzą muzyczną na poziomie szkoły muzycznej II stopnia.
  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie gry na określonym instrumencie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje do działalności muzyka instrumentalisty: solisty i kameralisty oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach muzycznych I stopnia.
  Kwalifikacje pedagogiczne, zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskuje się przez równoległą naukę w Studium Pedagogicznym.
  Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada następujące kompetencje:
  • posiada wiedzę z zakresu podstawowego repertuaru dotyczącego swojej specjalności i umiejętności warsztatowe oraz artystyczne, dzięki którym potrafi przekazywać informacje i idee artystyczne, zrozumiałe dla specjalistów i osób niezwiązanych z muzyką;
  • umie swobodnie i kreatywnie posługiwać się środkami przekazu artystycznego w obrębie swojej specjalności, a dla tworzenia własnych koncepcji artystycznych wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu historii i literatury muzycznej, a także szeroko rozumianego kontekstu kulturowego; uwzględniając najnowsze trendy w sztuce potrafi przygotować interpretację utworu muzycznego i publicznie go wykonać; posiada umiejętności pozwalające realizować wspólne projekty artystyczne w zespołach kameralnych i różnego typu orkiestrach;
  • posiada zdolności komunikacyjne oraz umiejętności współpracy z innymi twórcami dla realizacji wspólnych projektów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych:

  • instrument główny,
  • samodzielne przygotowanie utworu
  • czytanie a vista
  • badanie umiejętności kształcenia słuchu

  Dowiedz się więcej


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka są wyniki egzaminów wstępnych:

  • instrument główny
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (2)

Akademia Muzyczna w Łodzi Ocena

Nie jest wymagany dyplom ukończenia szkoły muzycznej II stopnia. Podczas egzaminów wstępnych badane są umiejętność gry na instrumencie, jak i ogólna wiedza muzyczna na poziomie szkoły muzycznej II stopnia. Są studenci, którzy przed podjęciem studiów na kierunkach wykonawczych, uczyli się wyłącznie prywatnie, aczkolwiek ich wiedza i umiejętności nie odbiegały od poziomu absolwentów szkół muzycznych II stopnia.

Wolę zostać anonimowy Ocena

Mam pytanie czy jeżeli chciałbym się dostać na ten wydział muszę iść do szkoły muzycznej jeżeli już umiem grać na danym instrumencie a na zajęcia chodziłem prywatnie?


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: