ul. Borowska 211

50-556 Wrocław

tel.: 71 784 02 01

fax 71 784 02 00

e-mail: farmacja@umed.wroc.pl

http://www.farmacja.umed.wroc.pl/

ul. Borowska 211

50-556 Wrocław

tel.: 71 784 02 01

fax 71 784 02 00

e-mail: farmacja@umed.wroc.pl

http://www.farmacja.umed.wroc.pl/

 • ANALITYKA MEDYCZNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Analityka medyczna
  Na kierunku analityka medyczna zostały wprowadzone przedmioty: praktyczna nauka zawodu, analityka i techniki pobierania materiału do badań. Zajęcia z farmacji przemysłowej przygotowują do pracy w branży farmaceutycznej, a praktyki odbywają się w zakładach przemysłu farmaceutycznego. Student uzyskuje niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w obrębie pobierania i przygotowania materiału pobranego od pacjenta do badań, diagnozy laboratoryjnej oraz interpretacji wyników badań, a także sugerowania rozwiązań określonej patologii lub jednostki chorobowej. Studenci uzyskują ponadto wiedzę z obszaru dyscyplin społecznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia 
  • Chemia 

  Dowiedz się więcej

 • FARMACJA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Farmacja
  Na kierunku farmacja są prowadzone zajęcia zarówno z chemii i chemii leków, jak i anatomii, fizjologii i patofizjologii. Do nauczania farmakologii są wprowadzone zagadnienia farmakogenetyki, farmakokinetyki. Przyszli farmaceuci uczą się także opieki farmaceutycznej – wstępnej, przedlekarskiej pomocy pacjentom. Absolwent posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Jest przygotowany do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Farmacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Biologia 
  • Chemia

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

JJ Ocena

Polecam!!

A.w. Ocena

Polecam! :D

a Ocena

dobry


STACJONARNE


Jednolite:


NIESTACJONARNE


Jednolite: