REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.bihz.up.wroc.pl/

REKRUTACJA

http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/

tel. 71 320 10 75

e-mail: rekrutacja@upwr.edu.pl 

facebook.com/UPrekrutacja

STRONA WYDZIAŁU

http://www.bihz.up.wroc.pl/

 • HODOWLA KONI I JEŹDZIECTWO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Hodowla koni i jeździectwo
  Celem dwusemestralnych studiów „Hodowla Koni i Jeździectwo” jest podnoszenie kwalifikacji właścicieli koni celem prawidłowego utrzymywania tych zwierząt. W 210-godzinnym programie przedstawiane są najnowsze osiągnięcia z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni, profilaktyki weterynaryjnej, technologii produkcji rolniczej oraz tematy związane z ekonomiką rolnictwa, agrobiznesem, organizacją i zarządzaniem gospodarstwami posiadającymi konie. Organizowany jest też kurs sędziowski (dla posiadaczy brązowej odznaki jeździeckiej).
  Do prowadzenia wykładów i ćwiczeń zapraszani są pracownicy naukowi Akademii i Uniwersytetów Rolniczych oraz licencjonowani sędziowie PZJ i specjaliści z terenowej hodowli koni. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach hodowlanych i na zawodach jeździeckich.
  Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się dwuczęściowym egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i legitymacji sędziego III klasy w jeździectwie. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NAUKOWE PODSTAWY TRENINGU KONI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Naukowe podstawy treningu koni
  Celem dwusemestralnych studiów „Naukowe podstawy treningu koni” jest podnoszenie kwalifikacji jeźdźców i instruktorów oraz właścicieli ośrodków hippicznych, dla doskonalenia treningu koni. W 210-godzinnym programie przedstawiane są zagadnienia dotyczące oceny przydatności koni do sportu, genetycznego doskonalenia koni, treningu koni, problemów weterynaryjnych i szkolenia jeźdźców, a także najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii i ekonomiki produkcji rolniczej, oraz tematy związane z agrobiznesem i organizacją małych ośrodków jeździeckich.
  Wykładowcami są pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz najlepsi trenerzy w jeździectwie, także zagraniczni. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach jeździeckich i na zawodach. W ramach studiów odbywa się praktyczne szkolenie jeździeckie na poziomie podstawowym (4 zjazdy), prowadzone przez najlepszych trenerów, zgodnie z wymogami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Istnieje możliwość zrobienia brązowej odznaki w jeździectwie.
  Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PIELĘGNIARSTWO I CHÓW ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
  Pielęgniarstwo zwierząt jest nowym, prężnie rozwijającym się kierunkiem studiów, szczególnie w wysoko rozwiniętych gospodarczo i cywilizacyjnie państwach świata. Szczególnie dlatego, że liczba zwierząt towarzyszących człowiekowi systematycznie wzrasta.
  Dlatego też powołano podyplomowe studia z zakresu pielęgniarstwa i chowu zwierząt towarzyszących. Model opieki pielęgniarskiej dla zwierząt towarzyszących na świecie jest już bardzo popularny i dobrze ugruntowany w mentalności właścicieli zwierząt, jak również ceniony przez lekarzy weterynarii i instytucje, w których są oni zatrudniani (ogrody zoologiczne, hotele dla zwierząt, schroniska dla zwierząt bezdomnych, hospicja dla zwierząt, a także zwierzyńce instytutów naukowych i uczelnianych, oraz kliniki dla zwierząt).
  Zwierzęta towarzyszące człowiekowi to takie, które wykonują określoną pracę, wypełniają wolny czas, służą rehabilitacji, są często substytutem dzieci, traktowane są jak członkowie rodziny i wpływają pozytywnie na psychikę człowieka. Równie ważnym zagadnieniem jest chów i hodowla zwierząt laboratoryjnych.
  Zwierzęta te są niezwykle pomocne w rozwiązywaniu szeregu problemów pojawiających się u innych gatunków zwierząt lub człowieka. Dotyczy to głównie zagadnień związanych ze schorzeniami, genetyką i biologią molekularną. Do zwierząt laboratoryjnych zalicza się: myszy, szczury, chomiki, świnki morskie, króliki, gołębie. Badania prowadzone na tych zwierzętach umożliwiają ekstrapolację uzyskanych wyników na inne gatunki, w tym również na człowieka. W wielu krajach tworzone są inspekcje dla zwierząt (np.: w USA i Anglii).
  Mają one uprawnienia policji, a ich pracownicy mogą karać właścicieli zwierząt mandatami, odebraniem zwierząt, a nawet zaaresztowaniem właścicieli z bezpośrednim odstawieniem ich do sądu. W niektórych krajach sąd może wymierzyć karę bezwzględnego pobytu w więzieniu na okres sześciu miesięcy i dożywotni zakaz posiadania zwierząt. W najbliższym czasie, również w Polsce, taka inspekcja dla zwierząt zostanie powołana i pracę w niej będą mogli znaleźć m.in. dyplomowani pielęgniarze zwierząt.
  Wykłady i ćwiczenia będą prowadzone przez specjalistów z danych dziedzin, głównie pracowników Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt i Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej oraz pracowników Polskiego Związku Kynologicznego, Związku Hodowców Kotów i pracowników ogrodów zoologicznych. Studia zaplanowane zostały na trzy semestry. Obowiązkowe praktyki odbywać się będą w trakcie lub po ukończeniu kształcenia w wyspecjalizowanych zakładach. Po ukończeniu studiów, zaliczeniu egzaminów i praktyk absolwenci będą otrzymywać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących”. 
  Dyplomowani pielęgniarze mogą być zatrudniani w specjalistycznych hodowlach zwierząt laboratoryjnych, a także w ogrodach zoologicznych jako opiekunowie zwierząt tam przebywających. Nabyte wiadomości z zakresu behawioru, żywienia, chowu i ogólnej wiedzy biologicznej są gwarantem, że zwierzęta te będą miały fachową i rzetelną opiekę. Dodatkowo, absolwenci tego wydziału będą znali wszystkie zagadnienia związane z chowem zwierząt towarzyszących, zgodnie z ich wzrostem i rozwojem od chwili urodzenia aż do śmierci. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Uczelnie Wrocław - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  Studia Podyplomowe mają na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać słuchaczy z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić im nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń.
  Mają nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz pozwolą zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do uzyskania certyfikatu nadawanego przez Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu działający przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy.
  Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr 109, poz 704 z późn. zm.), do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Studia pozwalają także zdobyć wiedzę i umiejętności do prowadzenia szkoleń pracowników z zakresu BHP. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opinie (16)

Ola Ocena odpowiedz

Bioinformatyka na tym wydziale to nieporozumienie. Nie marnujcie sobie na to lat życia, lepiej wybrać inną uczelnię, która ma sensownie ułożony program i lepszą kadrę (owszem, są wyjątki i niektórzy prowadzący są bardzo dobrzy - jednak oni nie są w stanie tego uratować, choćby nie wiem jak dobrzy byli, bo jest ich po prostu za mało). Program był układany przez zootechników, którzy z racji swojego wykształcenia nie za bardzo się znali na bioinformatyce, ale otrzymali dofinansowanie z UE. Dla niedowiarków polecam raport z wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej o studiach I i II stopnia na tym kierunku, jest do znalezienia na jej stronie. Mogę polecić te studia jedynie osobom, które lubią zootechnikę, ale nie zamierzają nigdy pracować w zawodzie bioinformatyka lub programisty, oraz osobom, które lubią widok owiec, kóz, alpak i kur na wydziale (serio :D) i mają kilka wolnych lat życia, których nie chcą w pełni wykorzystać np. na studiowanie tego kierunku na innej uczelni.

Adam Ocena odpowiedz

Wybrałem bezpieczeństwo żywności i zajęcia naprawdę są super. Atmosfera na roku fajna, wszyscy sobie pomagamy, wykładowcy też ok

Ola Ocena odpowiedz

biologia na tym wydziale jest super! bardzo dużo informacji jednak wykładowcy pomagają w jej przyswajaniu. Polecam każdemu :)

asas Ocena odpowiedz

Zdecydowałam się na zootechnikę, ponieważ uwielbiam konie... nie spodziewałam się, że dowiem się tutaj tylu ciekawych rzeczy. Polecam wszystkim ten kierunek, jeżeli fascynują się zwierzętami!

student Ocena odpowiedz

wykładowcy mają ogromną wiedzę, z którą chętnie się dzielą i co najważniejsze wiedzą w jaki sposób ją przekazać aby trafić do studenta

studentka Ocena odpowiedz

Przyjechałam tutaj z innego dużego miasta, ale nigdy tego nie żałowałam, bo poziom jaki ten wydział oferuje jest baaardzo wysoki

kasia Ocena odpowiedz

bezpieczeństwo żywności - ciekawe zajęcia, dużo materiału, ale pomocni wykładowcy

kuba Ocena odpowiedz

studia na bioinformatyce są bardzo ciekawe i przyszłościowe. Nie pożałujecie wybierając ten kierunek

Ola Ocena odpowiedz

Dużo nauki, to prawda. Ale chyba po to chodzi się na studia aby się czegoś nauczyć,nie? Ja jestem bardzo zadowolona z poziomu biologii. Ciekawe zajęcia, ciekawi prowadzący.

Kamila Ocena odpowiedz

Świetny wydział i świetni profesorowie, polecam

Kacper Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział. Idealne przygotowanie do zawodu bioinformatyka. Tematyka zajęć nowoczesna. Kierunek podąża za współczesną bioinformatyką.

zootech Ocena odpowiedz

Świetny Wydział ! Polecam każdemu kogo interesuje pomaganie zwierzętom ! Zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone bardzo ciekawie!

asik Ocena odpowiedz

Bardzo fajny Wydział, Polecam.!

Ola Ocena odpowiedz

Tak. ćwiczenia są straszne, mało stanowisk, każdy robi co chce... Ważne żeby sie wyuczyć na pamięć wszystkiego z książki. Chociaż wykłady są prowadzone ciekawie.

Beata Ocena odpowiedz

Ciężkie sesje, dużo materiału, tak, ale co z tego? Uczelnia nie ma zajęć praktycznych poziom zainteresowania i umiejętność służenia pomocą, gdy student prosi wykladowcę/ ćwiczeniowca jest żenujący. Na salach za dużo osób, sprzętu jest bardzo mało. Wiele wykładowców prowadzi zajęcia jakby nie wiedzieli o czym mówią, po prostu mają gdzieś. Potrafią wymagać, ale wymagają tylko tego co się pojawia na wykładach i ćwiczeniach choć materiału jest o wiele więcej niż na innych uczelniach we Wrocku.

Student_001 Ocena odpowiedz

Pomimo ciężkich i nerwowych sesji, uczelnia, wydział i kierunek przygotowujący do życia i zawodu. Rozwijanie zainteresowań i kadra profesorska na wysokim poziomie. Ocena bardzo dobry