ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 243

e-mail: wkditm@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/i

ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 243

e-mail: wkditm@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/i

 • DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Przygotowuje dyrygentów orkiestr symfonicznych i teatrów operowych. Celem studiów jest opanowanie warsztatu wykonawczego, czyli dyrygenckiego, i podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego, oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikajci na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura są sprawdziany:

  • Dyrygowanie przygotowanym utworem
  • Kształcenie słuchu i podstawy instrumentoznawstwa
  • Fortepian i czytanie a vista

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura są sprawdziany: 

  • Dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z róznych epok i czytanie partytur
  • Kształcenie słuchu

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki są sprawdziany:

  • Kształcenie słuchu i harmonia
  • Fortepian i czytanie a vista
  • Rozmowa kwalifikacyjna oraz przegląd 3 prac kandydata

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawa kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki jest uzależniona od wybranej specjalności.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)