• INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II

  Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gra na skrzypcach
  • Gra na altówce
  • Gra na wiolonczeli
  • Gra na kontrabasie
  • Gra na flecie
  • Gra na oboju
  • Gra na klarnecie
  • Gra na fagocie
  • Gra na saksofonie
  • Gra na trąbce
  • Gra na rogu
  • Gra na puzonie
  • Gra na tubie
  • Gra na harfie
  • Gra na gitarze
  • Gra na akordeonie
  • Gra na perkusji
  • Muzyka dawna – gra na skrzypcach historycznych
  • Muzyka dawna - gra na altówce historycznej
  • Muzyka dawna – gra na wiolonczeli historycznej
  • Muzyka dawna – gra na oboju historycznym
  • Muzyka dawna – gra na flecie traverso
  • Muzyka dawna – gra na violone
  • Muzyka dawna – gra na violi da gamba
  • Muzyka dawna – gra na kontrabasie historycznym
  • Muzyka dawna – gra na teorbie
  • Muzyka dawna – gra na trąbce naturalnej
  • Gra na fortepianie
  • Gra na klawesynie
  • Gra na organach

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Gra na skrzypcach
  • Gra na altówce
  • Gra na wiolonczeli
  • Gra na kontrabasie
  • Gra na flecie
  • Gra na oboju
  • Gra na klarnecie
  • Gra na fagocie
  • Gra na saksofonie
  • Gra na trąbce
  • Gra na rogu
  • Gra na puzonie
  • Gra na tubie
  • Gra na harfie
  • Gra na gitarze
  • Gra na akordeonie
  • Gra na perkusji
  • Gra na fortepianie
  • Gra na klawesynie
  • Gra na organach
  • Kameralistyka fortepianowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Gra na fortepianie
  • Kameralistyka fortepianowa

Opinie (0)