ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 289, 295,

fax:(0 22) 827 72 41 w. 208

e-mail: wi@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/iii

ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 289, 295,

fax:(0 22) 827 72 41 w. 208

e-mail: wi@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/iii

 • INSTRUMENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, posiadających świadectwo dojrzałości, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności z gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia (nie jest wymagane posiadanie dyplomu jej ukończenia) oraz ogólną wiedzę muzyczną. Po ukończeniu tych studiów absolwent posiada kwalifikacje muzyka – instrumentalisty: solisty i kameralisty. Równolegle kończąc naukę w Studium Pedagogicznym przygotowany jest do prowadzenia zajęć w szkołach muzycznych I stopnia.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Instrumentalistyka są sprawdziany: 

  • Instrument
  • Kształcenie słuchu
  • Przygotowanie zadanego utworu i czytanie a vista

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Instrumentalistyka jest sprawdzian z instrumentu.

   

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań. Specjalność wyodrębnia cztery profile, które dzięki konstrukcji planów studiów przenikają się i uzupełniają.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa są sprawdziany:

  • kształcenie słuchu
  • instrument
  • rozmowa kwalifikacyjna

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: