• EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Jest to propozycja skierowana do:

  • czynnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne,
  • oficerów wojska polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych odchodzących do rezerwy, którzy w ramach rekonwersji chcieliby uzyskać kompetencje pedagogiczne (po ukończeniu kursu pedagogicznego) oraz do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowej oraz średnich.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Absolwenci uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań i obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach w instytucjach administracji państwowej jak i w sektorze prywatnym.

  W trakcie studiów absolwenci powinni uzyskać następujące kompetencje:

  • Rozszerzenie wiedzy dotyczącej systemów informatycznych zarządzania wiedzą.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie paradygmatów oraz języków programowania.
  • Poznanie problematyki zarządzania usługami w chmurze.
  • Znajomość zasad planowania badania statystycznego, opracowania oraz interpretacji eksperymentów.
  • Umiejętność przygotowywania danych do transmisji i odbioru uwzględniając ograniczenia medium transmisyjnego oraz dynamikę zmian technologii stosowanych rozwiązań.
  • Doskonalenie bezpieczeństwa zasobów danych oraz wiedzy z wykorzystaniem kryptografii oraz podejścia systemowego.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla oficerów pełniących zawodową służbę wojskową, wyznaczonych na stanowiska sztabowe w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych, zaszeregowanych do stopnia majora, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla tych oficerów, dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku. Kwalifikowanie na Studia Podyplomowe jest realizowane przez właściwe organy wojskowe w ramach systemu doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

  • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
  • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
  • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

  Dowiedz się więcej

  Czytaj dalejZwiń

Opinie (1)

Jacek Ocena

Polecam przede wszystkim zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach, studia te dały mi duża ilość wiedzy i możliwość dalszego rozwoju