• ZARZĄDZANIE FINANSAMI OŚWIATY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania finansami oświaty. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

  • pracowników zatrudnionych w komórkach urzędów jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się oświatą;
  • dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
  • nauczycieli, zwłaszcza aspirujących do pełnienia w przyszłości funkcji dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
  • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania finansami oświaty jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla oficerów pełniących zawodową służbę wojskową, wyznaczonych na stanowiska sztabowe w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych, zaszeregowanych do stopnia majora, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla tych oficerów, dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku. Kwalifikowanie na Studia Podyplomowe jest realizowane przez właściwe organy wojskowe w ramach systemu doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

  Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

  • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego;
  • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
  • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
  • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)