Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Wydział V – Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

ul. Okólnik 2,

00–368 Warszawa

tel. (0 22) 827 72 41 w. 272

e-mail: wdch@chopin.edu.pl

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/v

Wydział V – Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Opinie (0)