• STUDIA ANALIZY DANYCH – DATA MINING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych. Uruchomienie Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle.

  Wśród podstawowych kursów na studiach podyplomowych znajdują się: Analiza statystyczna danych, Bazy danych, Analiza korelacji i regresji, Analiza i eksploracja danych, Matematyka w ubezpieczeniach, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie.
  Wszystkim wykładom towarzyszą ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem  oprogramowania: MatLab, Statistica, Mathematica oraz Excel.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA KWALIFIKACYJNE KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI CHEMII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia realizowane zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiają zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu chemii oraz dydaktyki chemii, a także poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu, również w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Program studiów obejmujący 360 godzin zajęć dydaktycznych pozwala zdobyć usystematyzowaną i szeroką wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej, podstaw fizycznych chemii, organizacji i użytkowania laboratorium chemicznego, praktycznego wykorzystania chemii w gospodarce i życiu codziennym, a także dydaktyki chemii z uwzględnieniem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  W trakcie studiów słuchacze zobowiązani są do odbycia dwóch praktyk nauczycielskich dydaktycznych (po 30 godzin – 2 tygodnie) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA OCHRONA PRZYRODY I ZARZĄDZANIE OBSZARAMI NATURA 2000 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska (w tym kadry zajmującej się administrowaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000), poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi terenami chronionymi.

  Studia umożliwią ugruntowanie wiedzy na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Przedstawione zostaną główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, zasady ich monitoringu. Uwzględnione też zostaną treści dotyczące oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz kompensacji przyrodniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHEMICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje 192 godzin zajęć (35 punktów ECTS) w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i ćwiczeń audytoryjnych obejmujących zagadnienia związane z podstawami chemii ogólnej z elementami obliczeń chemicznych oraz chemii organicznej.  Z modułów tych mogą zostać zwolnione osoby, które taką wiedzę nabyły podczas studiów wyższych na kierunku chemia lub kierunkach pokrewnych [1]. 

  Pozostałe moduły, w skład których wchodzą: Techniki identyfikacji zagrożeń skażeniami chemicznymi, Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi, Prawodawstwo polskie i europejskie w zakresie chemikaliów, Chemiczne skażenia środowiska, Toksyczne środki przemysłowe, Logistyka działań ratowniczych, Wolne rodniki i antyoksydanty, Sensory i biosensory skażenia środowiska, Promieniowanie jonizujące w środowisku, Motoryzacja a środowisko są obligatoryjne dla wszystkich słuchaczy.  

  [1] Lista kierunków pokrewnych: analityka chemiczna, analityka medyczna, biologia, biotechnologia, fizyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwo

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA ZIOŁA W DIECIE, PROFILAKTYCE I TERAPII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób: pracujących lub zainteresowanych pracą przy zbiorze, uprawie, przetwórstwie i obrocie ziół i produktów zielarskich, lekarzy, dietetyków i wszystkich osób zainteresowanych fitoterapią i problematyką zdrowego żywienia.

  Przedmioty realizowane trakcie kursu:

  Semestr 1. Botanika farmaceutyczna, Zbiór surowca zielarskiego ze stanu naturalnego, Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych, Towaroznawstwo zielarskie, Ekonomiczne aspekty uprawy ziół, Zarządzanie własną firmą, Podstawy receptury produktów zielarskich, Anatomia i fizjologia człowieka, Związki naturalne roślin, Biochemiczna ocena surowców roślinnych.

  Semestr 2. Biotechnologia roślin leczniczych, Farmakognozja, Farmakologia, Kliniczny zarys chorób, Fitoterapia wybranych chorób cywilizacyjnych, Fitoterapia w chorobach układu pokarmowego, Surowce roślinne stosowane w pediatrii, Surowce roślinne w profilaktyce zdrowotnej i w suplementach diety, Zioła w diecie osób starszych, Surowce roślinne w kosmetologii i chorobach skóry, Pierwsza pomoc, Rozpoznawanie roślin zielarskich - zajęcia terenowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Opinie (0)